Björn Lundén AB

Återrapportering till Ekonomiöversikten i Digitala Företaget

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

I BL Administration finns en direktlänk till Digitala Företaget som kan hjälpa dig som redovisningsbyrå att enkelt bjuda in din kund till appversionen Ekonomiöversikt och återrapportera direkt från BL Administration. Du hittar den via Arkiv- Digitala företaget

För att kunna använda Digitala Företaget-knappen i BL Administration krävs att ett antal förutsättningar är uppfyllda.

Förutsättningar:

  1. Du som redovisningsbyrå måste ha ett administratörskonto för Digitala Företaget. För dig som har vår Helhetslösning ingår administrationsverktyget, logga in här för att bekanta dig med verktyget. Annars skapar du konto här.
  2. För inbjudan och API-kopplingen ska fungera ska din kund finnas i molndatabas och ha korrekt e-postadress och organisationsnummer angiven i de generella uppgifterna i företagsuppgifterna
  3. Dina inloggningsuppgifter till våra webbtjänster, BL-konto, ska ligga under Arkiv – Systemunderhåll – Användare. Det här är alltså samma inloggning som du har till t.ex. BL Byråstöd, BL Frågeserviceforum mm.

Arbetsgång:

  1. Gå in på en kund med molndatabas och klicka på knappen med Digitala Företaget loggan. Om kunden inte har Digitala Företaget-appen sen tidigare kommer en inbjudan att skickas till den e-postadress som finns på kunden i företagsuppgifterna. Samtidigt skapas en API-koppling mellan molndatabasen och kundens app. Om kunden redan har Digitala Företaget-appen skickas ingen inbjudan, istället skapas en API- koppling mellan molndatabasen och kundens app som behövs för att kunna återrapportera från BL Administration direkt till appen.
  2. Nästa gång du klickar på knappen får du välja vilket intervall du vill återrapportera för. Vi rekommenderar att du tar från räkenskapsårets första månad fram till den månad du vill rapportera för. Om du vill se själv hur det ser ut i kundens app loggar du in i administrationsverktyget och väljer kunden och sen Rapporter i menyn.
  3. Om du även vill att kunden ska se en pdf av t.ex. resultat- och/eller balansrapport skapar du rapporterna i BL Administration och laddar upp dem under Rapportdelen i administrationsverktyget. Läs mer om det under avsnittet PDF-rapporter här.