Bjorn Lunden

Attest och betalning

Uppdaterad

Attest och betalning

Om attesthantering används kommer den som ska attestera fakturan att få en pushnotis och/eller en mailnotifiering när en leverantörsfaktura ska godkännas. Med ett helautomatiskt flöde blir alltså detta första gången en fysisk person hanterar leverantörsfakturan. Om en bankintegration används kan attestanten, om denne har rättighet, i samma stund som fakturan godkänns även betala densamma. Betalningen godkänns med BankID.

Har attestanten inte rättighet att betala fakturan godkänns den och skickas vidare till en slutattestant med rättighet för betalning. Betalningar kan också göras av flera leverantörsfakturor i klump via menyalternativet Bank & betalning.

Här kan du läsa mer om Bank & betalning >>

Guide taggad med: attest
warning Created with Sketch.