Bjorn Lunden

Om fliken Aviseringar

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Byråstöd

Under fliken Aviseringar får du en översikt över händelser i dina molndatabaser. Här kan du bland annat se antal obetalda leverantörsfakturor samt din klients skattekontosaldo. Du väljer själv vilka kolumner du vill ha synliga i tabellen. Innehållet och funktionerna i fliken Aviseringar kommer att utökas löpande.

Inställningar under molntjänster

För att kunna se klienten under Aviseringar behöver du kontrollera två saker på klientkortet under Molntjänster:

 • Se till att molndatabasnyckeln finns angiven.
 • Se till att aviseringsinställningarna är korrekta så att klienten visas för dig.

Du kan läsa mer om fliken Molntjänster här 

Information som hämtas

För närvarande kan du få ut följande information från din klients molndatabas/app.bjornlunden.se:

 • Ohanterade dokument. Den siffra som visas i den här kolumnen är antalet dokument som ligger för godkännande/registrering i BL Administration under Leverantörsreskontra och Registrera fakturor.
 • Obetalda Leverantörsfakturor. Här visas hur många obetalda fakturor som ligger i Leverantörsreskontra. Det finns ingen känslighet på förfallodag utan det är totalsiffran som visas.
 • Betalningar som kräver åtgärd. Har du en bankintegration påkopplad kommer eventuella felmeddelanden via den och då kan du se redan här i byråstödet att något har gått fel. Tyvärr kan du inte se vad som gått fel utan det behöver du gå in i app.bjornlunden.se för att reda ut.
 • Automatregistrerade leverantörsfakturor. Om du använder e-postportalen eller app.bjornlunden.se för att få in underlag och har tolkning för din klient, kan du få leverantörsfakturor att automatiskt bli bokförda. I app.bjornlunden.se kan du välja om det ska gälla alla leverantörsfakturor för en klient eller bara utvalda leverantörer. För att du ska få vetskap om att detta har skett så har vi här i byråstöd en kolumn just för att visa hur många leverantörsfakturor som har automatregistrerats under en viss period. Den förvalda perioden är en vecka bakåt i tiden. Den perioden kan du ändra om du vill se för en längre eller kortare period. Ändringen gör du i datumväljaren och klickar sedan på uppdateraknappen.
 • Automatregistrerade kvitton. Även kvitton går att få automatregistrerade för de klienter det passar. Även här kan du se antalet inkomna och bokförda underlag under en viss period.
 • Inkommande e-faktura. 
 • Utgående e-faktura.
 • Skattekontosaldo. I kolumnen för Skattekontosaldo kan du se det aktuella saldot för din klient. Skattekontosaldot uppdateras varje natt via en hämtning från Skatteverket.

Hämtning av saldot aktiveras i app.bjornlunden.se under fliken Ekonomiöversikt eller Bank & Betalning. Klienten måste ge Bjorn Lunden AB (556293-9982) läsrättigheter till Skattekontot. Läs mer om hur du gör här

Texten i kolumnen varierar beroende på status på tjänsten som är kopplad till din klient 

 1. Kom igång: Då är funktionen för att hämta skattekontosaldo inte aktiverad på din klients molndatabas. Det krävs att din klient aktiverar denna med sitt bank-id.
 2. Aviseras ej: Då sker hämtningen till app.bjornlunden.se men inställningen i Byråstöd gör att du inte ser det. Gå till klientkortet i Byråstöd och fliken Molntjänster. Ändra dina aviseringsinställningar för skattekontosaldot.
 3. Saldo visas: Ser du ett saldo här (även om det är 0 kr) kan du vara säker på att din koppling fungerar. Skulle saldot vara minus visas beloppet i rött.
 4. Tekniskt fel: Om din klient är aktiverad för hämtning av saldo men ingen hämtning från Skatteverket kan ske, visas denna text. Felet är tekniskt och du kan pröva igen efter en stund.


warning Created with Sketch.