Björn Lundén AB

Anläggningstillgångar - försäljning

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

Informationen som du anger här är en del av den information som du ska lämna i en notupplysning om företagets materiella anläggningstillgångar, såsom byggnader och inventarier. Företaget ska i upplysningen bland annat ange anskaffningsvärdet för de olika tillgångarna vid räkenskapsårets ingång och hur dessa har förändrats under året. Men förändringar under året menas t ex, inköp, försäljningar och utrangeringar.

I detta steg ska du ange anskaffningsvärdet (det värde tillgången bokfördes till vid inköpet) för de olika typerna av tillgångar som företaget har sålt eller utrangerat under räkenskapsåret och som fanns i företaget vid räkenskapsårets början. Observera att det är anskaffningsvärdet och inte försäljningspriset som ska anges i detta steg.

warning Created with Sketch.