Björn Lundén AB

Årets uppskrivning av fastighet

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

I detta steg anger du den uppskrivning som har gjorts på företagets fastighet (byggnad och/eller mark). Med uppskrivning menas att du har ökat värdet på byggnaden och/eller marken i redovisningen (maximalt till taxeringsvärdet) och avsatt motsvarande belopp till en uppskrivningsfond. Det är den uppskrivning som har gjorts under året som du ska ange här. 

Har du skrivit upp fastigheten under ett tidigare räkenskapsår ska du inte ange något belopp i detta steg. Klicka då på pilen bakåt och svara Nej på frågan i det föregående steget.

warning Created with Sketch.