Björn Lundén AB

Datorbyte

Uppdaterad
Denna instruktion gäller BL Administration

Om du har ett aktivt licensavtal loggar du in på Mina sidor på vår hemsida www.bjornlunden.se och laddar ner programmet.
Vid första uppstart av programmet behöver du licensiera dig, välj alternativet Licensierat system och sedan Uppdatera licens. Här kan du välja att licensiera dig via Internet eller via Licensfil. Väljer du via Internet så får du ange ditt kundnummer samt lösenord på Mina sidor för att licensiera dig. Väljer du via Licensfil så får du ange kundnummer och sedan peka ut vart din licensfil du fått vid köp finns sparad på din dator.

Arbetsgångarna skiljer sig åt lite grann beroende på om du vill flytta några fåtal företag eller ett flertal företag

För att flytta några fåtal företag

Denna beskrivning förutsätter att du kan logga in i BL Administration och är därmed ej lämplig ifall du har haft en datorkrasch.

 1. För att föra över några enstaka företag till en ny dator så gör du det lättast genom att på den gamla datorn gå till Arkiv-Export-Företagsdata till zip-fil. Spara ner zip-filen på ett usb-minne. Detta behövs göras på varje företag du ska flytta med till den nya datorn.
 2. Flytta sen över usb-minnet till nya datorn och gå in i programmet där. Välj Arkiv-Import-Företagsdata från zip-fil. Leta fram zip-filen på usb-minnet och markera den och välj Öppna.

För att flytta flertalet företag

Denna beskrivning är lämplig ifall du vill flytta flera företag samtidigt eller ej kan starta upp BL Administration pga en datorkrasch eller liknande

 1. För att föra över flertalet företag på en gång till en ny dator så gör du det lättast genom att på den gamla datorn gå via utforskaren till platsen där företagsdatan ligger sparat och kopiera den till ett usb-minne.
  Beroende på vilket operativsystem du har så kan företagsdatan ligga sparad på olika platser:
  Standardsökvägar
  Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11 – C:\Användare\Delat\Delade dokument\BLaData
  Windows XP – C:\Documents and Settings\All Users\Delade dokument\BLaData
 2. Vart datan ligger sparad (ifall du valt annan plats än standardsökvägen) kan du även se via programmet under Arkiv-Systemunderhåll-Skapa/Redigera företagsgrupp. Där ska en sökväg till din företagsgrupp stå.Om du går till den sökvägen via utforskaren så kommer du i den hitta flertalet olika mappar som heter FTG-xxx där xxx = det id du gett företaget när du la upp det första gången. Kopiera dessa FTG-mappar och spara ner dem på ett usb-minne.
 3. Efter installation och uppstart av programmet på nya datorn ska du kopiera in dina FTG-mappar på ovan standardsökväg.När detta är gjort behöver du via programmet gå till Arkiv-Systemunderhåll-Återskapa företagslistan för att företagen ska visas i programmet under Val av företag.

Molndatabas

Vid molndatabas kan man ej exportera ut företagen till zip-fil som beskrivet i arbetsgången för fåtal företag utan man behöver antingen flytta mappstrukturen som beskrivet i arbetsgången för flertal företag eller följa guiden för molndatabas här.

Guide taggad med: Teknisk support Trasig dator Byta dator Datorbyte
warning Created with Sketch.