Björn Lundén AB

Uppdelade skulder

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

Har företaget har en skuld, t ex ett banklån, som du i balansräkningen har delat upp i en kortfristig och en långfristig del ska du lämna en upplysning om hur stor del av skulden som har redovisats som kortfristig respektive långfristig del.

warning Created with Sketch.