Björn Lundén AB

Uppdelade skulder

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

Har företaget har en skuld, t ex ett banklån, som du i balansräkningen har delat upp i en kortfristig och en långfristig del ska du lämna en upplysning om hur stor del av skulden som har redovisats som kortfristig respektive långfristig del. Du beskriver även vilken typ av skuld det gäller (t ex banklån) samt skuldens totalbelopp.

warning Created with Sketch.