Bjorn Lunden

Ekonomiöversikt på webben och i appen

Uppdaterad

Med Ekonomiöversikt i webbläsaren och appen Bjorn Lunden får företagaren en lättöverskådlig vy över företagets ekonomi. Siffrorna uppdateras automatiskt från BL Administration.

Se en film:

Så här kommer du igång med tjänsten:

  1. Klicka på knappen Tilläggstjänster i BL Administrations snabbvalsmeny för det företaget som du vill aktivera app.bjornlunden.se i.  2. Klicka på Kom igång för integrationen app.bjornlunden.se.
  3. Du som kopplar molndatabasen ska börja med att logga in själv. Om du har vår helhetslösning ingår det en gratis användare i varje företag du kopplar på. Detta kan vara bra för att kunna göra inställningar, bjuda in nya användare, koppla på fler moduler mm. För att systemet ska känna av att du är byrå och inte ska bli debiterad för din användare behöver du logga in med BL-konto första gången. De andra inloggningsalternativen som finns är bank-id, facebook och google-konto.
  4. Nu ska du välja vilka moduler företaget ska ha. Här kan du välja mellan våra tre olika paket – bas, mellan och plus. När man väljer ett paket har man möjlighet att lägga till tilläggstjänster som inte ingår i paketet. Man kan också välja att bygga ett eget paket genom att bocka för de tjänster man vill använda men i allra flesta fall blir något av våra paket det mest prisvärda alternativet.
  5. I nästa steg kompletterar du din egen användare med de uppgifter som saknas.
  6. Du kan nu välja att lägga till kundens användare. Om du jobbar med lönemodulen i BL Administration kan du välja att hämta anställda från anställdaregistret. Annars lägger du in namn, e-postadress och personnummer samt markerar de moduler användaren ska ha tillgång till.
  7. Ett mail med länk till app.bjornlunden.se skickas nu till de du bjudit in så de kan logga in och börja bekanta sig med tjänsterna!

Vill du ändra användarrättigheter på en användare gör du det under Inställningar – Abonnemang och användare. Du kan även där ändra namn, mailadress eller personnummer på en användare.

Ekonomiöversikt

Som administratör kan du ställa in om siffrorna ska visa i realtid, eller endast för låsta/avslutade perioder i bokföringen. Denna inställning gör du via Inställningar – Ekonomiöversikt.

Grafer & Nyckeltal

Börja med att välja vilket räkenskapsår och den period du vill se. I ekonomiöversikten visas intäkter, kostnader och resultat för den valda perioden, föregående års siffror i kronor samt en ruta i rött eller grönt som visar jämförelsen i procent plus eller minus. Önskar du inte visa jämförelsesiffror ställer du in detta under kugghjulet till höger om periodinställningarna.


Genom att klicka på t ex Kostnader visas en lista med samtliga intäkts- och kostnadstyper med grön eller röd färg, med en jämförelse mot föregående år (se bild nedan). Du kan även klicka in på en viss kostnadstyp för att se vilka händelser som skett under den aktuella perioden.

Här visas även ett Stapeldiagram samt en Graf för vald period. Genom att hålla muspekaren över staplarna i diagrammet ser man tydliga siffror för just den månaden. Grafen till höger visar resultatet månad för månad och för man muspekaren över prickarna så ser man även där exakta siffror för den månadens resultat.

Längre ner i översikten visas intäkter och kostnader separerade i två Cirkeldiagram. Här delar vi upp samtliga intäkter/kostnader i kategorier för att visa hur stor del av totalen de utgör.

Allra längst ner finner du nyckeltalen kassalikviditet, soliditet, rörelsemarginal, vinstmarginal, avkastning på eget kapital samt räntetäckningsgrad.

Balans- och Resultatrapport

När du öppnar Ekonomiöversikten är alltid fliken Grafer & nyckeltal förvalt högst upp under rubriken Ekonomiöversikt. Om du vill titta på en vanliga balans- eller resultatrapport väljer du detta genom att byta flik. Dessa rapporter är klickbara och du kan borra dig ner till en viss verifikation genom att klicka dig in på ett konto/belopp och en transaktion.

Rapporterna följer formatet som angetts i inställningarna under Uppläggning – Bokföringsrapporter i BL Administration, vilket gör det möjligt att därifrån styra vilka uppgifter som presenteras.

Har du fler kolumner än vad som ryms på skärmen/i mobilen pilar du dig mellan dem uppe till höger på skärmen, eller genom att klicka på ögat i appen.


warning Created with Sketch.