Björn Lundén AB

Koppla mot banken – Handelsbanken

Uppdaterad
Denna instruktion gäller dig som har BL Administration eller dig som har Byrå-kundsamverkan och arbetar med en redovisningsbyrå som använder BL Administration.

Du som har Handelsbanken som din bank kan arbeta automatiserat med vår bankkoppling. Det innebär att både utgående och inkommande betalningar kan hanteras smidigt och effektivt utan att du behöver jobba manuellt med filer som tidigare. Allt lämnas och hämtas hos banken med hjälp av vår integration.

Varje dygn kommer dagsfärska filer och kontoutdrag att hämtas från din bank och ligga tillgängliga för hantering. Du kan automatisera följande funktioner:

 • Skicka leverantörsbetalningar direkt till Handelsbanken.
 • Återredovisning av genomförda leverantörsbetalningar hämtas automatiskt. Du behöver bara granska att det stämmer innan de prickas av mot reskontraposterna.
 • Inkomna inbetalningar hämtas automatiskt. Du behöver själv endast granska att de stämmer innan de prickas av mot reskontraposterna.
 • Avstämning av bankkontoutdraget sköts smidigt genom att kontoutdraget hämtas in automatiskt.
Observera att det första du behöver göra innan du kör igång med en bankintegration är att teckna dig för tjänsten hos din bank.
Tänk på att du endast kan koppla ett bankkonto. Har du flera bankkonton, så välj det där du har det största flödet av in- och utbetalningar.
Om din betalfil blir avvisad av banken kommer du på startsidan se en text som säger att betalningen/betalningarna är i behov av åtgärd.
Informationen ligger kvar tills felet är åtgärdat, eller i max 35 dagar.

Teckna dig för tjänsten hos Handelsbanken

Innan du kan komma igång med bankintegrationen behöver du teckna dig för tjänsten hos din bank. Om du har rätt behörighet hos banken kommer du att behöva teckna ett avtal för att kunna hantera Affärstjänster under samma meny i internetbanken. För att teckna ett avtal, välj Beställ tjänster.

 1. Finns redan ett avtal kommer du att komma direkt till Affärstjänster, i annat fall tecknar du avtalet i följande steg (se bild).
 2. Om du inte redan har en fullmakt behöver en sådan också godkännas. Du får sedan godkänna och signera tjänsten Affärstjänster, exempelvis med mobilt BankID.
 3. Om avtalet redan finns på plats, eller om du tecknat det enligt ovan, kommer du sedan åt Affärstjänster i menyn i internetbanken. Välj Tillval och scrolla dig ner till Bankintegration Björn Lundén och klicka på Beställ.
 4. Under förutsättning att du har gjort det som är nödvändigt kommer du att komma åt att välja vilket konto som ska kopplas mot bankintegrationen. Det är också här du landar om du klickar på länken som finns under menyvalet Integrationer. Får du ett felmeddelande om tekniskt fel betyder det att alla bitar (Fullmakt, Avtal, Signering etc.) inte finns på plats.

  Markera rätt konto och gå vidare till steg två.

  När du utför beställningen får du en bekräftelse och kan därefter gå vidare och aktivera bankkopplingen inifrån app.bjornlunden.se.
 5. När du har tecknat tjänsten hos banken är det dags att aktivera integrationen. Klicka på menyvalet Integrationergå till Handelsbanken Bankintegration och välj Aktivera.
 6. Här fyller du i uppgifter om det konto som är kopplat i integrationen. Fyll i IBAN-nummer. För att automatisk avstämning ska ske behöver också ett bokföringskonto anges. Fyll sedan i namn och e-postadress.
 7. När du har klickat på Ja, påbörja integrationen skickas ett ärende till Handelsbanken och det tar ungefär 1-2 bankdagar innan allt är klart. Det kommer att stå Bankkoppling slutförd när integrationen är klar att användas. Varje dygn kommer dagsfärska filer och kontoutdrag att hämtas från din bank och ligga tillgängliga för hantering.

Betala leverantörsfakturor

När leverantörsfakturorna är registrerade och klara för betalning kommer du åt att betala dem via Bank & betalningarDär hittar du listan på obetalda leverantörsfakturor. När du valt vilka fakturor som ska betalas skapas uppdraget i bakgrunden och laddas upp till Handelsbanken efter signering med BankID.

Betalningarna behöver signeras i internetbanken innan pengarna kan lämna ditt konto. I samband med att du bekräftar betalningarna på app.bjornlunden.se leds du till den sida hos Handelsbanken där du signerar betalfilerna.

Återredovisning leverantörsfakturor

När ett betalningsuppdrag genomförts hämtas dessa underlag in till systemet automatiskt, vilket sker varje dygn.

Vid inläsning av återredovisningsfiler med betalfilformatet ISO 20022 från Handelsbanken skapas det 1 verifikat per transaktionsdatum.

Kundinbetalningar

När kundinbetalningar kommit in på bankkontot hämtas dessa underlag in till systemet automatiskt, vilket sker varje dygn.

Kreditera leverantörsfakturor med bankintegration

När du ska betala en kreditfaktura finns det tre krav för att banken ska kunna hantera den:

 • Debet- och kreditfakturan ska ha samma leverantör.
 • Debet- och kreditfakturan ska ha samma betaldatum/förfallodatum.
 • Summan av de båda fakturorna ska bli positivt, alltså över 0.
  Debetfakturan ska således vara på ett högre belopp än kreditfakturan.

Max 35 dagar

Om din betalfil blir avvisad av banken kommer du på startsidan se en text som säger att betalningen/betalningarna är i behov av åtgärd. Informationen ligger kvar tills felet är åtgärdat, eller i max 35 dagar.

Samma gäller de betalningar du ser under Genomförda betalningar. De ligger alltså kvar där i max 35 dagar.

Avsluta bankintegration

Om du vill avsluta en bankintegration är det viktigt att tänka på att inte enbart avaktivera integrationen under Integrationer. Du behöver även kontakta banken för att säga upp tjänsteavtalet hos dem. I annat fall kommer banken att fortsätta skicka oss kontoutdragsfiler som då hamnar i ”limbo”. Den avgift som tas ut för tjänsten från bankens sida kommer dessutom att fortsätta dras från kontot.

warning Created with Sketch.