Björn Lundén AB

Företagets verksamhet

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

I detta steg ska du ange vilken typ av verksamhet som företaget bedriver. Valet av verksamhet styr vilka kontointervall som redovisas på raderna Råvaror och förnödenheter och Handelsvaror i resultaträkningen. Säljer företaget exempelvis tjänster redovisas 40-gruppen på raden Råvaror och förnödenheter men säljer företaget handelsvaror placeras 40-gruppen på raden Handelsvaror.

warning Created with Sketch.