Björn Lundén AB

Notupplysning om skulder

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

Här anger du den del av företagets skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen (räkenskapsårets sista dag). I årsredovisningen redovisas denna upplysning i noten Långfristiga skulder. 

warning Created with Sketch.