Björn Lundén AB

Nyckeltal - Resultat efter finansiella poster

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

Företaget ska lämna uppgift om vilket resultat efter finansiella poster man har haft innevarande år och de tre närmast föregående åren. Programmet hämtar automatiskt uppgifter för innevarande år och även för föregående år om det finns i Sie-filen som är hämtad från bokföringen.

Saknas det uppgift om äldre år kan man hämta uppgifter från föregående års årsredovisning. Tänk på att i programmet redovisas resultat efter finansiella poster i kronor och tidigare års årsredovisning kan vara avlämnad i tusentals kronor. 

warning Created with Sketch.