Björn Lundén AB

Flerårsöversikt - Antal räkenskapsår

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

Flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen ska enligt K2-reglerna innehålla nyckeltalen:

Nettoomsättning, Resultat efter finansiella poster och Soliditet

Nyckeltalen ska lämnas för räkenskapsåret och de tre senaste räkenskapsåren. Har bolaget inte funnits i fyra år ska du ange nyckeltalen för de år som bolaget bedrivit sin verksamhet. Är det bolagets första räkenskapsår så ska du endast ange nyckeltalen för innevarande räkenskapsår.

Här är ett exempel på hur Flerårsöversikten kan se ut i Förvaltningsberättelsenwarning Created with Sketch.