Björn Lundén AB

SIE-fil

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

En SIE-fil skapar du i ditt bokföringsprogram. Via sie-filen kan du föra över företagets bokföring till Digitala årsredovisningen.

I ditt bokföringsprogram finns det normalt en exportfunktion där du kan skapa en sie-fil. I många program ligger exportfunktionen under Arkiv/Export. Du skapar genom denna funktion en sie-fil för aktuellt räkenskapsår. En SIE-fil kan skapas i flera format, SIE 1-5. Du kan välja något av formaten 1 eller 4. Det räcker med en SIE-fil i formatet 1. Väljer du SIE 4 blir filen större.

warning Created with Sketch.