Björn Lundén

SignSecure

Uppdaterad

SignSecure är vår nya digitala signeringstjänst, som uppfyller kraven på avancerad elektronisk signering. Det innebär att byrån kan använda tjänsten inte bara för vanliga avtal som uppdragsavtal och fullmakter, utan även för avtal med lagreglerade former för undertecknande, t ex för underdrift av årsredovisningar, aktiebrev och emissionsbrev.

Fördelar med SignSecure

 • Juridiskt bindande avtal utan skanning och annat krångel
 • Snabb, säker och överskådlig distribution
 • Full koll på när dina avtal och aviseringar öppnas
 • Tids- och kostnadseffektiv process
 • Proffsig och modern avtalshantering

Fungerar för de flesta typer av avtal – dock ej lagreglerade undertecknanden

Denna tjänst är till för de avtal, handlingar osv som inte har lagreglerade former för undertecknande. Några exempel på lagreglerade undertecknanden där tjänsten inte är tillämplig är fastighetsöverlåtelse, årsredovisning, framtidsfullmakt, testamente, aktiebrev och emissionsbrev.

Så här går det till att skicka dokument

 1. Du loggar in till SignSecure på din dator, platta eller mobil med ditt BL-konto.
 2. Här ser du dina skickade dokument. Du kan filtrera dokumenten i fem olika kategorier:
  1. Alla dokument
  2. Utkast
  3. Skickat
  4. Godkänt
  5. Avvisat
 3. För att skicka ett dokument för signering klickar du på Dela ett dokument.
 4. Ange sedan Titel och välj om dokumentet är för information eller för godkännande, ange mottagarens namn, e-postadress och personnummer. Skriv eventuellt ett meddelande till mottagaren och en egen notering.
 5. Välj det dokument du vill bifoga.
 6. Klicka sedan på Skicka. Du kan även välja Spara som utkast om dokumentet ska skickas vid ett senare tillfälle.
 7. Mottagaren får ett mejl med instruktioner för att ta del av dokumentet.

Så här går det till att ta emot dokument

 1. Du loggar in till SignSecure på din dator, platta eller mobil med ditt BankID.
 2. Här ser du dina mottagna dokument. Du kan filtrera dokumenten i fem olika kategorier:
  1. Alla dokument
  2. Utkast
  3. Mottagna
  4. Godkänt
  5. Avvisat
 3. Klicka på det dokument du vill signera.
 4. När ett avtal har undertecknats sparas det i SignSecure och kan inte manipuleras.