Björn Lundén AB

Underskrifter

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

I detta steg ska du skriva in namnet på de som ska skriva under årsredovisningen. Du ska även ange vilken funktion personen har. Med funktion menas, styrelseordförande, styrelseledamot och VD (verkställande direktör).

Observera att en suppleant endast ska skriva under årsredovisningen om han ersätter en ordinarie styrelseledamot vid undertecknandet av årsredovisningen. Om en suppleant ersätter en ordinarie ledamot anger du på raden funktion skriva Suppleant och namnet på den person som hen ersätter, t ex Suppleant, ersätter Kalle Karlsson.

warning Created with Sketch.