Björn Lundén AB

Medelantalet anställda

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

Företaget ska lämna en upplysning om medelantalet anställda under räkenskapsåret. Upplysningen redovisas i noten Personal.

Medelantalet anställda ska visa de anställdas arbetsvolym under räkenskapsåret räknat i antalet heltidstjänster enligt kollektivavtal eller liknande avtal. Medelantal anställda ska som huvudregel beräknas på individnivå och visa antalet heltidstjänster enligt villkor som gäller på arbetsstället. Har man endast heltidsanställda är det enkelt att räkna, men har man deltidsanställda eller personal som börjat/slutat under året, måste korrigeringar göras.

warning Created with Sketch.