Björn Lundén AB

Systemunderhåll - Utdebiteringspriser

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

För redovisningsbyråer finns det en möjlighet att med hjälp av utdebiteringspriser på ett flexibelt sätt ta betalt för datortid. Debiteringen kan grunda sig inte bara på ett pris per timme utan också pris för registrerade bokföringstransaktioner och pris per utskriven sida. Slutligen kan du lägga in ett belopp för en fast kostnad.

Debiteringsunderlagen kan tas ut löpande efter varje datakörning för ett företag eller sammantaget för en längre period i efterhand. För att du ska få ett korrekt debiteringsunderlag måste du först lägga in dina utdebiteringspriser.

För att komma åt denna funktion får du inte vara aktiv i något företag utan du väljer att avbryta i Val av företag.

Arbetsgång

 1. Du når funktionen via Arkiv – Systemunderhåll – Utdebiteringspriser
 2. Ange utdebiteringspriserna du vill använda dig av så kommer programmet att räkna ut debiteringsunderlaget för de alternativ där du registrerat ett pris:
  Pris per timme – Här kan du registrera ett timarvode för datortiden. Programmet räknar hur lång tid du arbetat med klienten i alla programmoduler i BL Administration. Pris per timme räknas från att du valt företaget tills du lämnar företaget via Val av företag. Om du låter datorn stå på med klienten aktiv medan du exempelvis är på lunch så ”tickar taxametern” även under lunchen.
  Pris per bokföringstransaktion – Det är inte ovanligt att redovisningsbyråer tar betalt för sin datortid per transaktion i bokföringen. Det är bara arbete i BL Bokföring som räknas här.
  Pris per kontoreskontratransaktion – Här anger du ett pris om du vill ta betalt per kontoreskontratransaktion.
  Pris per kundfaktura – Här anger du ett pris om du vill ta betalt per kundfaktura.
  Pris per kundbetalning – Har anger du ett pris om du vill ta betalt per kundbetalning.
  Pris per leverantörsfaktura – Här anger du ett pris om du vill ta betalt per leverantörsfaktura.
  Pris per leverantörsbetalning – Här anger du ett pris om du vill ta betalt per leverantörsbetalning.
  Pris per lön – Här anger du ett pris om du vill ta betalt per lön.
  Pris per utskriven sida – Programmet räknar utskrivna sidor från alla programmoduler i BL Administration och multiplicerar med det pris du lagt in.
  Fast kostnad – Det pris du lägger in är en startkostnad som programmet räknar en gång för varje dag du gör datorarbete åt klienten.
 3. Du kan dessutom bocka för ett eller flera av följande alternativ:
  Direktuttag av debiteringsunderlag i sammandrag – Om du markerar detta alternativ får du frågan Uttag debiteringsunderlag för (id företagsnamn)? när du går ur företaget. Du kan då skriva ut debiteringsunderlaget i sammandarag om du svarar Ja på frågan. Svarar du istället Nej kan du skriva ut debiteringsunderlaget senare. Listan blir då inte sammandragen.
  Tillåt gästanvändare att göra direktuttag av debiteringsunderlag – Om du har användare upplagda som gästanvändare, tex om ni använder er av en terminalserverlösning kan du tillåta denna typ av användare att göra direktuttag av debiteringsunderlag.
  Spara debiteringsunderlagsposter (ej nödvändigt om endast direktuttag) –  Om du väljer att spara debiteringsunderlagsposter kommer dessa att sparas i ett register. Detta är inte nödvändigt om du använder dig av funktionen för att göra en direktutskrift av debiteringsunderlaget i sammandrag.

Utskrift debiteringsunderlag

När du arbetar med dina klientföretag kommer programmet automatiskt att registrera ett debiteringsunderlag grundat på de debiteringspriser du lagt in. Du väljer sedan själv vilken period utskriften ska omfatta.

Arbetsgång

 1. Se till att du är inne på fliken Allmänt och välj Utskrift – Debiteringsunderlag.
 2. Ange sedan vilket datumintervall du vill att debiteringsunderlaget ska omfatta.
 3. Du kan också välja om utskriften ska gälla för alla användare och företag eller endast en enstaka användare och/eller ett enstaka företag.
Guide taggad med: Utdepiteringspriser
warning Created with Sketch.