Björn Lundén AB

Utskrift debiteringsunderlag

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Under Utskrift – Debiteringsunderlag får du ut en specificerad rapport som tex kan användas för att göra en sista kontroll av vad som kommer att faktureras. I den här utskriften ser du alla registrerade tidstransaktioner, var för sig specificerade per kund och medarbetare.

Urval

Du kan begränsa debiteringsunderlaget genom att göra vissa urval.

  • Medarbetare
  • Kund
  • Arbetskoder
  • Kst/Kb/Projekt – Kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.
  • Ansvarig – Välj mellan ansvariga medarbetare.
  • SQL – Om du vill skriva ut ett mer specifikt debiteringsunderlag så kan du gör detta genom att ange en SQL-fråga. 
  • Datum

Du kan också bocka för om du vill skriva ut en kund per sida eller ett projekt per sida.

Via knappen Inställningar kan du göra ytterligare utskriftsinställningar.