Björn Lundén

Zettle

Uppdaterad

Vi är glada att du har hittat till vår guide om hur du kommer igång med integrationen som vi har byggt mot Zettle.

Med hjälp av integrationen bokförs din försäljning från Zettle automatiskt.

Tre viktiga saker innan du börjar:

 1. För att våra integrationer ska fungera så måste du ha en databas i molnet.
 2. Alla uppgifter bör vara ifyllda under Arkiv – Företagsuppgifter – Generella så som organisationsnummer, mejladress, företagsnamn mm.
 3. Det krävs att du har modulen BL Bokföring.

Arbetsgång – Aktivering av tjänsten

 1. Först behöver du vara säker på att du är inne i rätt företag, dvs det bolag du vill koppla på mot Zettle.
  Genom att klicka på Arkiv – Val av företag och sedan dubbelklicka på det företag som ska integrera mot Zettle så kan du vara säker på att du har valt rätt.
 2. Efter att du har valt företaget så går du in under Arkiv – Integrationer, se bild:

 3. I nästa steg kommer du till vår integrationssida, här hittar du de integrationer som är listade publikt. Leta upp Zettle i listan och klicka på Aktivera.

 4. Efter att du har Aktiverat integrationen dyker en knapp där du gör inställningar för integrationen. Du behöver först ansluta mot Zettle och godkänna att BLA får hämta ut uppgifter från Zettle.
 5. När du klickar på knappen ”Anslut” kommer du sedan vidare till en inloggning som ligger hos Zettle. Här loggar du in med dina uppgifter som du brukar logga in med för att se din dagsförsäljning hos Zettle. Alltså inte några uppgifter relaterade till oss på Björn Lundén.

 6. När du nu har loggat in så kommer du att få godkänna att BL Administration får tillgång att läsa din data från Zettle, detta görs alltså för att vi ska kunna skapa verifikationer åt dig automatiskt.

Arbetsgång – bokföring av försäljning

 1.  När du aktiverat tjänsten behöver du göra inställningar för hur bokföringen ska fungera. Först och främst ska du ange din e-postadress, därefter kan du via knappen Inställningar kommer du åt dessa.

 2. Det första du behöver ta ställning till är hur du vill att informationen ska bokföras, du har tre olika alternativ:
  Varje kvitto summerat och visas i detalj i ett verifikat – dagens försäljning specificerad per kvitto och produkt i en verifikation.
  Allt summerat som man sålt under dagen – dagens försäljning helt sammanslagen i en verifikation
  Summerade kvitton av alla produkter i ett köp summerad på ett verifikat – dagens försäljning specificerad per kvitto i flera verifikationer.
  Du ska också ange i vilken verifikationsnummerserie och på vilka bokföringskonton du vill bokföra din försäljning.

 3. Om du vill använda dig av produktkontering kan du aktivera detta, samt ange vilka försäljningskonton de olika produkterna ska bokföras på.

 4. Under Import kan du aktivera schemalagd import, vilket innebär att uppgifter om försäljningen bokförs automatiskt varje natt. Vi tar även hänsyn till eventuella kortavgifter och utbetalningar till bankkonto.

 5. Vill du hellre sköta importen manuellt startar du en import och anger vilken tidsperiod du vill bokföra.