Bjorn Lunden

Balans & Resultat

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Se en film:


Balans & Resultat är central för skapandet av din årsredovisning och ger dig en överblick. Du ser under vilken rubrik saldona kommer att presenteras i årsredovisningen. Här kan du se huvudboken för respektive konto, flytta saldon eller delar av saldon till en annan rubrik i årsredovisningen samt skapa dina bilagor.

 

Huvudbok och bilagor

Du kan se huvudboken för respektive konto genom att klicka på H:et (till höger om saldot). Saldona som visas är resultat av det du importerat eller registrerat samt de bokslutsverifikat som du skapat. Du ser också vilka bilagor som är kopplade till respektive konto och om det finns en differens på bilagan jämfört med kontot. Klicka på bilagenumret för att komma direkt till bilagan. Läs mer om hur du arbetar med bokslutsbilagorna här» .


Flytta kontosaldo

Du kan enkelt flytta kontosaldon i årsredovisningen. Detta påverkar inte bokföringen, utan endast hur beloppen presenteras i årsredovisningen. Det här alternativet används med fördel när det kan ändras mellan åren vart ett konto ska presenteras (exempelvis skatteskuld/skattefordran). Läs mer om hur du flyttar ett kontosaldo här.


Guide taggad med: Balans & Resultat BL Bokslut huvudbok Översikt
warning Created with Sketch.