Bjorn Lunden

Dokument

Uppdaterad

Under Dokument ser du dina uppladdade kvitton och bokföringsunderlag som inkommit automatiskt via E-postportalen eller som en användare i företaget laddat upp manuellt.

Du kan välja mellan ohanterade och hanterade.
Om du manuellt vill lägga till ett dokument klickar du på Ladda upp dokument.

Beskrivning av kolumnrubrikerna:

  • Beskrivning – Har man lagt till en kommentar (kan göras vid manuell registrering eller via de tre prickarna längst till höger) ser man namnet i fet stil ovanför dokumentets originalnamn. Använd kommentarsfunktionen för att lättare hitta bland dina dokument.
  • Uppläggningsdatum – Här ser du vilket datum som dokumentet lades upp och vem som gjorde det.
  • Typ – Här ser du vilken typ dokumentet är. T ex leverantörsfaktura eller kvitto.
  • Belopp – Här ser du det belopp vår tolkningsrobot (om du använder Tolkning) tagit fram. Det är beloppet som ska betalas. Skulle den visa fel så kan du ändra det i skedet vid registreringen. Efter några fakturor har roboten lärt sig de olika fakturaformaten och borde därefter inte visa en inkorrekt summa.
  • Status – Visar om dokumentet är hanterat eller ohanterat. Klicka på Bokför (om du har Bokföring i din licens).
  • De tre prickarna – De tre prickarna till höger kan du klicka på om du vill lägga till en kommentar till dokumentet (rekommenderas) eller om du vill ta bort ett dokument. En administratör kan ta bort alla användares dokument, medan den enskilde användaren bara kan ta bort sina egna dokument.

När du klickar på Bokför öppnas vår bokföringsguide och du får tre val:

  1. Kvitto – om du fått ett kvitto vid köp av en vara eller tjänst så väljer du det här alternativet. Då öppnas verifikationsregistreringen och du registrerar kvittot som vanligt.
  2. Leverantörsfaktura – väljs om du fått en faktura från en leverantör efter att ha köpt en vara eller tjänst. Då öppnas leverantörsfakturaregistreringen.
  3. Övrigt – Kan vara t ex kundfakturor, överföringar, uttag, insättningar mm. Verifikationsregistreringen öppnas även här.

I bokföringsguidens andra steg är förhoppningsvis allt ifyllt korrekt (om du använder dig av vår Tolkningsfunktion) och du kan klicka på Registrera och bokför.

Om du valt Registrera och bokför så hamnar du i bokföringsguidens tredje och sista steg, där du ska registrera verifikationen. Underlaget är därefter bokfört!

Vill du ta bort ett dokument eller lägga till en kommentar trycker du på dokumentet eller de tre prickarna till höger. En kommentar kan läggas till som gör att du lättare kan hitta dokumentet i listan. Du kan även nå Meddelandefunktionen direkt inifrån dokumentinställningarna om du behöver fråga en kollega om ett uppladdat dokument.

warning Created with Sketch.