Bjorn Lunden

Om BL Byråstöd

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Byråstöd

En redovisningsbyrå har en mängd kunduppdrag och inlämningsdatum att hålla reda på. Nu har vi tagit fram det perfekta hjälpverktyget som underlättar vardagen för både byråledare och byråmedarbetare. Läs mer här om Byråstöd.

Till Byråstöd loggar du in via webben, vilket betyder att du kan arbeta med programmet oavsett var du befinner dig – ute hos kund, på resande fot, hemma eller någon annanstans.

Tydliga färgkoder

I programmet används färgkoder för att du ska få en tydlig översikt över vad ni bör ta tag i inom kort, vad som är akut och vad som är klart. Exempelvis visar röd färg att något inlämningsdatum ligger nära i tiden.

Uppfyller Rex och Reko

Byråstöd hjälper dig att uppfylla Rex och Reko. Du har bland annat möjlighet att notera att material för en specifik aktivitet, till exempel bokföringen för januari, har inkommit samt göra noteringar i anslutning till dina olika aktiviteter. Det finns även möjlighet att beskriva en kunds verksamhet mer utförligt, för att uppdraget alltid ska vara i överlämningsbart skick. Du kan även enkelt skapa noteringar (tjänsteanteckningar) som sparas på klientnivå. du kan även skapa att-göra-poster från dessa noteringar.

Mallsystem

Tack vare ett genomtänkt mallsystem (där byrån kan ange egna värden om man önskar) kan medarbetarna sedan enkelt lägga upp tjänster på klienter och få rätt deadline.

Koppling till dina BL-program

I Byråstöd kan du öppna de olika BL-programmen. Med hjälp av en programnyckel knyts din kund i Byråstöd ihop med samma kund du har i BL Administration, BL Skatt eller BL Bokslut. När kopplingen är gjord kan du enkelt klarmarkera ett uppdrag från något av programmen så slår ändringen igenom även i Byråstöd.

Underlag vid rådgivning

Med hjälp av tilläggstjänsten Rådgivarverktyget skapar du enkelt en gedigen rapport att utgå från vid rådgivningen, som i realtid visar kundföretagets nyckeltal och hur företaget ligger till jämfört med andra företag i samma bransch. Du får även löpande notifieringar om viktiga händelser och förändringar som rör företagets ekonomi, företagarens situation, osv. På så vis kan du som konsult i tid upptäcka om företaget t ex är på väg att nå en kritisk nivå, och föreslå lämpliga åtgärder.

Liten ordlista för Byråstöd

De begrepp och ordval vi använder i Byråstöd kan vara bra för dig att känna till.

En ordlista hittar du här

Var med och förbättra!

Skicka gärna e-post till oss om du har förslag på förbättringar. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter och besvarar dig så snart som möjligt.

E-posta till Byråstöd >>

Telefonnummer till Byråstöd Support: 0650-48 13 14

Guide taggad med: Byråstöd Hjälpverktyg Om byråstöd vad är byråstöd
warning Created with Sketch.