Bjorn Lunden

Om fliken Att Göra

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Byråstöd

För att förenkla för dig som jobbar mer processinriktat har vi skapat olika vyer (flikar) som visar tjänsterna och aktuell status ur en lite annan synvinkel än om du använder fliken Alla aktiviteter. Fliken Att göra skiljer sig från de övriga flikarna genom att här visas de Att göra-poster som du eller någon annan handläggare manuellt har skapat. Här beskriver vi mer om fliken Att göra.

Urval

Här listas alla dina Att göra-poster. Du väljer vilket urval du vill visa genom att välja:

  • Period
  • Utförande handläggare
  • Bocka ur rutan Visa samtliga oavslutade om du vill exkludera poster före perioden du har valt.
  • Bocka ur rutan Visa även klara om du vill att dessa ska försvinna från listan.
Observera att du måste klicka på den blå symbolen ute till höger på samma rad för att uppdatera din lista om du gör ändringar i urvalet.


Så här skapar du en Att göra-post

För att skapa en Att göra-post klickar du på det lilla blocket med ett plus-tecken som ligger till vänster om Frågor & svar i den blå listen.

Typ

Här väljer du vilken typ av Notering/Att göra-post det handlar om.

Uppdrag

Här kan du välja att koppla Att göra-posten till ett uppdrag. Det här fältet är ej obligatoriskt.

Noteringsdatum

Här anger du datum för noteringen.

Klient

Här väljer du vilken klient som noteringen eller Att göra-posten ska kopplas till.

Lägga upp en Att göra-post

Om du väljer att bocka i rutan Lägg upp en Att Göra-post skapas en post under fliken Att Göra, samt en post under fliken noteringar på kundkortet. Du kan då välja vem eller vilka som ska vara utförande handläggare, sätta ett deadline och ändra status på Att göra-posten.
Om du väljer att inte bocka i rutan skapas det endast en notering på klientkortet.

Observera att dina Att göra-poster inte visas under Alla aktiviteter, utan bara under fliken Att göra, samt på klientkortet för den aktuella kunden.

När du har skapat Att-göra posten med dig själv som utförande handläggare ser du direkt att du får en orange cirkel med en siffra i vid fliken Att Göra. Det är för att uppmärksamma dig om att du har en ny Att-göra post. Den orange notis-cirkeln håller reda på hur många Att-göra-poster du har som ligger med status Ej påbörjad och Pågående. När du utfört Att göra-posten ändrar du status till klar och därmed ändras även siffran i notis-cirkeln. Samtliga noteringar och Att göra poster sparas alltid på respektive kunds klientkort, under fliken Noteringar.

Guide taggad med: Att göra Notering Påminnelse
warning Created with Sketch.