Bjorn Lunden

Om fliken Klienter

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Byråstöd

Nedan beskriver vi fliken Klienter som  hjälper dig att få en överblick vilka klienter du har inlagda i byråstödet. 

Skapa klient

Här kan du skapa nya klienter. Klicka på knappen Ny klient. Du får då upp klientkortet.


Ange klientens organisationsnummer/personnummer (10 siffror med ett streck efter de 6 första). Om företaget är registrerat kan du sedan klicka på knappen Hämta för att automatiskt hämta in uppgifter från Creditsafe. Det går också bra att ange informationen manuellt. Tänk på att även ange information under de övriga flikarna på klientkortet. För att få rätt förfallodag på aktiviteter är det viktigt att du anger räkenskapsår.

Läs mer om hur du skapar en ny klient här

Jämför mot företag i molnet

Du som har helhetslösningen kan jämföra klientlistan som du har i Byråstöd med de som du har i BL Administration i den publicerade listan för Företag i molnet. För att läsa mer om hur du kan publicera dina företag i listan för Företag i molnet i BL Administration kan du klicka här 

För att göra detta klickar du på knappen Jämför mot Företag i molnet.   

 

När du klickar på knappen kan det ta en stund då Byråstöd kommer gå in i alla molndatabaser som hör till byråns kundnummer för att matcha organisationsnumret.  

Det finns tre flikar att välja på: 

Importera företag till Byråstöd  
Här visas de företag som finns publicerade i er lista för Företag i molnet och som inte finns i Byråstöd (baserat på organisationsnummer). Bockar du i rutan till vänster om företagsnamnet och klickar på lägg till kommer företaget att läggas upp som en klient i Byråstödet.  

Exportera företag till molnet
Här visas de företag som finns i Byråstöd (ej privatpersoner - enl grunduppgifterna) och som inte hittas bland molndatabaserna kopplat till ditt kundnummer (baserat på organisationsnummer). Klickar du på knappen lägg till dyker en ruta upp där du får fylla i kompletterande uppgifter för att det ska kunna skapas upp en molndatabas och företaget kommer att bli synligt i listan för företag i molnet.  

Koppla ihop befintliga klienter och molnföretag
Här visas de företag som finns både i BL Byråstöd och i listan för publicerade Företag i molnet (baserat på organisationsnummer). Dock saknar de molndatabasnyckel i BL Byråstöd. Molndatabasnyckel krävs för att kunna visa aviseringar om inkomna dokument m.m. direkt i BL Byråstöd under fliken Aviseringar m.m. Klickar du på lägg till hämtas molndatabasnyckeln.  

Ta bort klient

Vill du ta bort en klient klickar du på papperskorgen till höger. Observera att du inte kan ta bort en klient om den har sparade aktiviteter; du får då en fråga om du vill avsluta de kopplade tjänsterna och arkivera klienten. Klientens historik finns då sparad men kommer inte att synas i klientlistan såvida du inte bockar i rutan Visa även arkiverade.

Sortering och visning av kolumner

Du kan sortera dina klienter genom att klicka på rubrikerna till listan. Om du t ex klickar på E-post sorteras listan efter e-post i bokstavsordning, fallande eller stigande.

Du kan även välja vilka kolumner som ska visas. Uppe till höger finns en drop down-lista där du kan välja vilka kolumner som ska visas.

Önskar du byta plats på kolumner så håller du musknappen nedtryckt på rubriktexten. Dra i sidled och släpp där du önskar. 

Du kan även ändra kolumnbredd genom att föra musmarkören mellan två kolumner och dra i sidled.

Ett tips är att du snabbt och enkelt kan söka på dina klienter i listan genom att använda sökrutan uppe till vänster i bild. Du kan söka på både siffror och text, exempelvis organisationsnummer eller delar av ett företagsnamn.

Rådgivarverktyget

Från klientlistan kan du enkelt aktivera vår tilläggstjänst för Rådgivarverktyg. Det krävs dock att du har lagt in molndatabasnyckeln från BL Adminstration i BL Byråstöd. BL Administration öppnas då och du får förslag på det företag som matchar, med organisationsnummer eller byråstödsnyckel. Du behöver bara bekräfta att det är rätt företag. Nu är molndatabasnyckeln hämtad från BL Administration och du kan aktivera Rådgivarverktyget  från Klientkortet under Grunduppgifter eller från klientlistan.

Klientkortet

För att öppna klientkortet klickar du på något av fälten för klienten, t ex namn, organisationsnummer eller epost. Alla fält är klickbara och öppnar klientkortet.

Läs mer om klientkortet här

Utskrift av klientlistan

För att exportera en lista till Excel med samtliga klienter som visas under denna flik så klickar du på knappen Exportera lista nere till vänster. Funktionen är användbar om du exempelvis vill ha en lista med alla mejladresser i samband med ett utskick. Utifrån vilka kolumner du valt i drop-downlistan uppe till höger så skriver den ut dem till ett excel-dokument som sparas under Hämtade filer i din dator.

Om filen innehåller felaktiga tecken kan du följa nedan steg :

1. Öppna en ny, tom excelfil.

2. Välj fliken Data och knappen Från text/CRV

3. Leta upp filen som skapades från Byråstödet. Den sparades under Hämtade filer.

4. Klicka på Läs in

warning Created with Sketch.