Bjorn Lunden

Val av nya samarbetspaket

Uppdaterad

Se en film:

Viktigt!

Har du bytt till tjänsten BL Byrå kommer du bjudas in för att välja nya samarbetspaket på dina kunder. Även om själva migreringen sker i byråstöd, får du hjälp med en överblick över kvarvarande företag att göra paketval för när du loggar in i BL Administration. 

Tryck på Ta mig till Byråstöd för att göra ditt/dina val av samarbetspaket och läs, så här väljer du samarbetspaket på dina klienter.

Du kan välja Fortsätt för att hantera detta senare.

Praktisk information- läs mer här.


Så här enkelt väljer du Samarbetspaket på dina klienter

Det är från BL Byråstöd som du gör dina val av samarbetspaket på dina klienter. Du loggar in i BL Byråstöd med ditt BL-konto.  Du hittar din lista med företag under fliken Samarbetspaket.

🛈 För att underlätta så kommer du under en tid att automatiskt hamna på fliken Samarbetspaket när du loggar in.

Här visas alla de företagsdatabaser som du är kopplad till genom BL Administration.  

Du ser tydligt i kolumnen Status om klienten finns upplagd i byråstöd sedan tidigare eller ej. Du ser också om den är arkiverad i klientlistan i byråstödet. Medarbetare som är byråadministratörer kan även se och välja paket på företagsdatabaser som byrån valt att dölja i Företagslistan i molnet. 

Kolumner som bland annat visas är: 

• Vilket paket som är valt (om man valt samarbetspaket redan).

• Tilläggstjänster – t ex E-faktura, Integrationer, m m.

• Betalande part – om det är Byrå eller Annan part (byråklienten).Viktigt! Klienten behöver inte finnas upplagd i Byråstöd för att du ska kunna välja samarbetspaket. Då hittar du dina klienter under fliken samarbetspaket. 


De byråer som jobbar i Byråstöd sedan tidigare har dock den fördelen att de kan filtrera på klientansvarig på de företagsdatabaser som redan finns upplagda i byråstödet.
Via Urval av företagsdatabaser kan du snabbt selektera på bland annat alla arkiverade föetagsdatabaser eller de som du har kvar att göra ett val på för att endast få fram en lista över dem.Under fliken Samarbetspaket ser du till vänster kolumnen Hantera paket. Via knappen Välj kan du göra följande:   

• Välja Samarbetspaket

• Arkivera företagsdatabas. Här kan man välja hur länge företaget ska arkiveras.

• Ta bort företagsdatabasVid de företag som inte har en björnsymbol eller paket eller tilläggstjänst eller integration finns alternativet: 

  • Välj paketet Mini- kund saknar E-postadress

Vad betyder de olika symbolerna i kolumnen Samarbetspaket:

Denna symbol visas på de företag som du tidigare har lagt upp i app.bjornlunden.se med tidigare byråkundsamverkanspaket eller fristående tjänster. På dessa företag måste du välja nytt samarbetspaket och får då också möjligheten att enkelt redigera de användare som ligger upplagda sedan tidigare. Du kan ta bort eller lägga till användare i den guide som du då kommer till.  

 

Dessa företag bör inte vara så vanliga i en byrås lista. Er kund har börjat själv i app.bjornlunden.se och sedan tagit hjälp av er byrå. Dessa kan du i nuvarande byråstödsversion inte välja paket på. Dessa kan du avvakta med.

Denna symbol visar företag som haft byråkundsamverkanspaket av den äldsta varianten. De kan du inte heller välja paket på just nu. Men det kommer inom kort.  

Dessa företag har tilldelats något av de nya paketen. Bra jobbat!


Företag saknar symbol

Om ett företag saknar symbol betyder det att du inte tidigare haft någon samverkan via app.bjornlunden.se. Då har du nu möjligheten att lägga upp ett sådant paket under knappen Välj.Välj samarbetspaket

Välj mellan något av de nya paketen, Pro, Essential, Go eller Mini.

Välj paket Mini

Kunden saknar E-postadress. Samarbete med kunden är inte möjligt då företaget saknar E-postadress. 

Arkivera företagsdatabas

Genom detta alternativ arkiverar du databasen. Detta kostar ingenting att göra, men behöver du i framtiden av någon anledning komma åt information i företaget då kan du återaktivera företaget mot en kostnad av 690 kr enligt nuvarande prislista.  

Ta bort företagsdatabas 

Genom detta alternativ tar du bort databasen. Du kanske råkat lägga upp dubblett av något företag och genom detta tas företaget bort permanent från våra servrar.  


Byta till nytt samarbetspaket 

Företag som är markerade med denna symbol har någon tidigare form av samarbetspaket eller tilläggstjänst och på dessa ska du välja nytt samarbetspaket. Gör så här:

Steg 1.  

Klicka på Välj till vänster om företaget och välj det översta alternativetfyll i e-postadress till företaget och klicka på Välj. Kontrollera att företagsuppgifterna är korrekta samt välj om byrån eller byråns klient ska faktureras för abonnemanget. Tryck sedan på Fortsätt.Steg 2. 

Välj det paket som passar bäst för ert samarbete. Pro, Essential, Go och Mini.
Du måste välja något av samarbetspaketen.

Steg 3.

Välj eventuella tilläggstjänster.  

I rutan högst upp ser du ditt nuvarande abonnemang, som du ska byta från. Se bilden nedan för info om innehållet i de gamla paketen.

Steg 4.  

Här kontrollerar du att samarbetet är korrekt och att listan har det samarbetspaket och tilläggstjänster som ni behöver. Du kan enkelt redigera, ta bort eller lägga till nya användare i samarbetet.
Slutför din beställning med BankID.Vid slutförd beställning får samtliga användare i samarbetet ett välkomstmejl. Det nya samarbetet är nu redo!


Lägga till samarbetspaket 

Företag som saknar symbol har du inte tidigare haft någon samverkan via app.bjornlunden.se med. Nu ska du välja nytt samarbetspaket. Gör så här:

Stegen är de samma som vid byte från tidigare paket till nytt samarbetspaket - bortsett från sista steget där du lägger till användare.

Steg 1.  

Klicka på Välj till vänster om företaget och välj det översta alternativetfyll i e-postadress till företaget och klicka på Välj. Kontrollera att företagsuppgifterna är korrekta samt välj om byrån eller byråns klient ska faktureras för abonnemanget. Tryck sedan på Fortsätt.

Steg 2. 

Välj det paket som passar bäst för ert samarbete. Pro, Essential, Go och Mini.
Du måste välja något av samarbetspaketen.

Steg 3.

Välj eventuella tilläggstjänster.  

I rutan högst upp ser du ditt nuvarande abonnemang, som du ska byta från. Se bilden nedan för info om innehållet i de gamla paketen.

Steg 4.  

I sista steget lägger du till användare i företaget. Lägg alltid till dig själv först, då även du ska ha tillgång och kontroll över din kunds rättigheter. Om fler på byrån ska ha tillgång lägger du även till dessa. Du fyller i namn, e-postadress och personnummer. Lägg alltid rollen Admin på dig själv.
Nu ska du lägga till de användare i kundföretaget som ska ha tillgång till systemet. Ange namn, e-postadress och personnummer.

 Slutligen slutför du beställningen och signerar med BankID. Företaget har nu startats upp i Bjorn Lunden web och app och en inbjudan har skickats till de användare du lagt upp. Du kommer nu åt företaget på webben genom att logga in med ditt BL-konto, medan dina kunder loggar in med Bank-ID. 

Vid slutförd beställning får samtliga användare i samarbetet ett välkomstmejl.
Det nya samarbetet är nu redo!

Du som vill veta mer om BL Byråstöd kan läsa dessa manualer:

Vad är Byråstöd?

Kom igång med Byråstöd

warning Created with Sketch.