Björn Lundén AB

Anläggningsregister i BL Bokslut

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Varje anläggningstillgång ska värderas för sig i bokslutet. Det är därför du måste hålla reda på de olika inventarierna samt övriga materiella och immateriella anläggningstillgångar (såsom byggnader, mark, patent, hyresrätter) i ett anläggningsregister. I anläggningsregistret för du in uppgifter varje gång företaget köper, säljer eller utrangerar inventarier. Vid försäljning och utrangering ska anskaffningsvärdet och de sammanlagda planenliga avskrivningarna bokas bort, helst löpande under året, men senast i samband med bokslutet.

Se en film:


Vilket anläggningsregister ska jag använda?

Under menyn Anläggningsregister/Registrera finns möjlighet att lägga upp ett helt anläggningsregister. Om du använder BL Administration är dock vår rekommendation att du använder dig av det registret. Det kan du nämligen importera till BL Bokslut och göra bokslutsbilagorna i programmet. Hur du importerar ifrån BL Administration kan du läsa mer om här»

Om du inte använder dig av BL Administration eller av någon annan anledning inte vill ha anläggningsregistret i bokföringen kan du använda dig av vårt register. Här följer en beskrivning av de funktioner som finns här.

Registrera

Här registrerar du dina anläggningstillgångar. De fält som är obligatoriska är märkta med en asterisk och måste alltså fyllas i.

I takt med att du registrerar anläggningstillgångar blir de synliga i listan högst upp. För att redigera en tillgång dubbelklickar du på den i listan och redigerar sedan i fälten på arbetsytan. Listan som visas ovanför arbetsytan känner du igen från Personuppgifter och Aktiebok/Medlemsförteckning.

Till dess alla obligatoriska fält är ifyllda kommer den aktuella tillgången att vara rödmarkerad i den lista som visar de registrerade tillgångarna.

Du kan inte registrera en anläggningstillgång med ett tidigare datum än dina upplagda räkenskapsår tillåter. Ska du registrera tillgångar inom ett räkenskapsår som inte finns upplagt klickar du på Räkenskapsår – Redigera i kontrollpanelen för att komplettera räkenskapsåren. Ange företagets första räkenskapsår eller det räkenskapsår som den första tillgången ska registreras på.

Registrerar du en tillgång som redan har skrivits av under ett antal år kan de gjorda avskrivningarna skilja sig mot de som programmet räknar fram. Du kan då redigera avskrivningarna manuellt. Gå till fliken Avskrivningar och skriv in de avskrivningar som har gjorts respektive räkenskapsår manuellt.

Har du valt att göra avskrivning för hela räkenskapsåret även det år tillgången anskaffades sätter du ett kryss i rutan Full avskrivning första året längst ner under fliken Anskaffning.

När du valt Anläggningsregister – Registrera/Ändra kan du via funktionsknappar bland annat infoga tillgång, ta bort tillgång och välja vilka kolumner du vill se i din förteckning.

Redigera konton

Gör det möjligt för dig att styra vilka konton som ska användas när det gäller anläggningsregistret.

Förteckning

Ger dig en snabb förteckning över dina registrerade anläggningstillgångar. Du kan under funktionsknappen Visa/dölj välja vilka kolumner du vill ha med i denna förteckning.

Rapporter

Här kan du på ett enkelt sätt skapa rapporter utifrån anläggningsregistret. Det finns ett flertal färdiga rapporter såsom Årets avskrivningar och Månadsavskrivningar. Om du vill ha fler alternativ och även exportera dina utskrifter till Word eller PDF kan du använda sista alternativet Flera alternativ, som tar dig till programmets dokumenthanterare. För att läsa mer om programmets dokumenthanterare klicka här »

Skapa bilagor

Du har möjlighet att skapa avskrivningsbilagor utifrån ditt anläggningsregister genom att välja funktionsknappen Skapa bilagor. Denna funktionsknapp hittar du också när du står på en avskrivningsbilaga, då kallas den Skapa från AR. Denna funktion skapar en planenlig avskrivningsbilaga per konto och avskrivningsperiod. Har du exempelvis flera inköpta inventarier som du bokat på konto 1220 men med två olika avskrivningstider, får du två bilagor 1209 (som är namnet på den planenliga avskrivningsbilagan).

Observera att om du gör en ändring i anläggningsregistret efter att du skapat bilagor, måste du skapa dessa bilagor igen (på samma sätt som tidigare) för att ändringarna ska visas i bilagorna.

Redigera räkenskapsår

För att programmet ska kunna räkna ut avskrivningar per år måste du ha registrerat ett intervall av år, För att lägga till eller redigera här kan du använda funktionsknappen Räkenskapsår. Knappen Intervall räkenskapsår under ribbonknappen Företagsuppgifter har samma funktion. Ange företagets första räkenskapsår till och med innevarande räkenskapsår.

Har du äldre inventarier? Observera att du behöver ändra intervallet så att inköpsdatumet för dessa inventarier sammanfaller med bolagets första registrerade räkenskapsår.

Guide taggad med: BL Bokslut Skapa ett anläggningsregister Anläggningsregistrer
warning Created with Sketch.