Björn Lundén AB

Export från BL Administration till BL Bokslut

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

I BL Administration (BLA) finns en koppling till BL Bokslut. Du kan, förutom bokföringen, exportera även anläggningsregister, leverantörsreskontra, kundreskontra och varulager om du använder dessa programdelar i BL Administration.

Arbetsgång

 1. Om du har gjort föregående års bokslut i BL Bokslut ska du före exporten använda funktionen Öppna från föregående år i nya årsversionen för att på så sätt skapa en ny bokslutsfil för innevarande år. Läs mer om den rutinen i manualens avsnitt Starta ett nytt år i BL Bokslut.
 2. När du startar exporten så öppnas en ny session av BL Bokslut så se till att programmet är stängt innan du börjar.
 3. I BL Administration, klicka på fliken Bokföring och knappen Aktivitet – BL Bokslut. Alternativt väljer du Arkiv – Export – BL Bokslut.
 4. Börja med att välja det räkenskapsår som ska exporteras. Du får då upp en ruta med information och några inställningar. Här ser du vilken status som gäller för respektive räkenskapsår, om du har aktiverat bokslutet för räkenskapsåret, om någon data har förts över till BL Bokslut och om någon data från bokslutsprogrammet finns att importera till bokföringen.
 5. För att göra exporten till BL Bokslut klickar du på knappen BL Bokslut. Här får du två val, om du vill spara bokslutsdata lokalt på datorn eller i molnet. Gör ditt val och klicka OK. BL Bokslut öppnas.
 6. Välj hur du vill importera data till BL Bokslut. Har du en befintlig fil (exempelvis skapad genom funktionen Öppna från föregående år) väljer du det alternativet. Eventuell data i befintlig bokslutsfil kommer att skrivas över för att det inte ska bli dubbelt. Om du vill skapa en ny bokslutsfil klickar du i Påbörja ett nytt bokslut. Klicka OK.
 7. När du gör en överföring till BL Bokslut väljer du vilka data du vill importera från BL Administration. Det kan vara anläggningstillgångar, varulagerförändring, kundfordringar, leverantörsskulder, verifikationsserier och SIE.
 8. När du gjort importen fortsätter du arbetet med bokslutet i BL Bokslut. Hur du arbetar med bokslutsprogrammet kan du läsa om i manualen som du i hittar under Hjälp – Manual i BL Bokslut.

Se en film:


Knappen Mer

I dialogrutan BL Bokslut i programmet BL Administration finns knappen Mer. Under den hittar du:

 1. Byt räkenskapsår. Klicka här om du vill välja ett annat räkenskapsår.
 2. Aktivera bokslut för aktuellt räkenskapsår. Här har du möjlighet att aktivera bokslutet för aktuellt räkenskapsår om du inte redan gjort det.
 3. Stäng aktuellt räkenskapsår. Här kan du stänga aktuellt räkenskapsår när bokslutet är klart.
 4. Redigera organisationsnummer. Här kan du ändra organisationsnumret för valt företag.
 5. Välj vilken SIE-typ som du vill använda vid överföringen.
 6. Ange sökväg till BL Bokslut för aktuellt räkenskapsår. Normalt behöver sökvägen bara anges om BL Administration inte kan hitta programfilen automatiskt. Det kan exempelvis vara om du vid installationen av BL Bokslut angett någon annan plats än den föreslagna.
Guide taggad med: BL Administration BL Bokslut export import
warning Created with Sketch.