Bjorn Lunden

Avstämning utbetald lön/sociala avgifter vid bokslut

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Du stämmer normalt sett av utbetald lön och sociala avgifter under räkenskapsåret mot redovisade uppgifter till Skatteverket. För att underlätta avstämningen har vi tagit fram en mall du kan använda dig av när du gör detta.

Avstämning utbetald lön

Om du jobbar med uppbokning av semesterskuld varje månad (7090/2920) kommer programmet att debitera 2920 vid uttag av betalda semesterdagar. Då kan det ibland vara svårt att veta hur man ska stämma av den utbetalda lönen gentemot det som redovisats till Skatteverket.

Denna mall kan du använda oavsett om du bokfört den utbetalda semesterlönen i debet på konto 2920 eller debet på ett kostnadskonto 7xxx. Observera att du måste justera eller komplettera mallen med de konton som är aktuella i ditt företag.

Lägg ihop alla utgående saldon (som avser bruttolöner) från resultatrapporten per bokslutsdatum, se exemplet nedan.

 • Om du har skattepliktiga bilersättningar/traktamenten etc. lägger du även ihop dessa 7xxx konton i summan.
 • Om du bokat upp upplupna löner mot konto 2910 som betalats ut under året så måste man även ta hänsyn till dessa konton, dvs både 7xxx-kontot och IB/UB för 2910.

 

7010Löner1 883 634
7081Sjuklön2 233
7090Förändring semesterskuld201 090
7220Tjänstemän510 945
DELSUMMA
2 597 902

Titta på balansrapporten per bokslutsdatum

IB 2920Semesterskuld222 874
UB 2920Semesterskuld-211 253
TOTALSUMMA
2 609 523Redovisat till Skatteverket (AGI)2 609 516
Differens
7

Har du fortfarande en differens?

 • Stäm av vad som ligger motbokat som debetpost på dina 2910-, 2920-konton, etc. Här borde det vara ett 7xxx, kanske du bokfört fel och debiterat konto 5090 eller något annat?
 • Stäm av vad som ligger motbokat som kreditpost på dina 7xxx-konton, kanske du bokfört fel och krediterat 2990? Denna post kanske ska bokas om eller så behöver du ta hänsyn till just den posten på konto 2990.

  Avstämning sociala avgifter

  För att stämma av sociala avgifter kan du använda denna mall. Om du jobbar med uppbokning av semesterskuld varje månad bokas även upplupna sociala avgifter upp på egna konton (7519/2940).
  Denna mall kan du använda oavsett om du bokfört sociala avgifter i debet på konto 2940 eller debet på ett kostnadskonto 75xx. Observera att du måste justera eller komplettera mallen med de konton som är aktuella i ditt företag.


7510Arbetsgivaravgifter745 981
7519Arbetsgivaravgifter för semester62 890
IB 2940Upplupna sociala avgifter85 831
UB 2940Upplupna sociala avgifter-82 180TOTALT
812 522Redovisat till Skatteverket812 522

 

Har du fortfarande en differens?

 • Stäm av vad som ligger motbokat som debetpost på dina 2940-konton, etc. Här borde det vara ett 75xx, kanske du bokfört fel på något annat konto?
 • Stäm av vad som ligger motbokat som kreditpost på dina 75xx-konton, kanske du bokfört fel och krediterat 2990? Denna post kanske ska bokas om eller så behöver du ta hänsyn till just den posten på konto 2990.
warning Created with Sketch.