Bjorn Lunden

Periodisk sammanställning

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring Plus

Är du momsregistrerad företagare och säljer varor eller vissa tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska du lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning.

Kontoreskontra

Den särskilda kontoreskontran för periodisk sammanställning lägger du upp om du har försäljning eller trepartshandel till länder inom EU som ska redovisas till Skatteverket. Du måste då ha separata försäljningskonton upplagda i kontoplanen för det ändamålet. Om du inte har bokfört EU-försäljningen separat tidigare så lägger du upp ett konto för försäljning av varor till EU-land, ett för tjänster och ett konto för trepartshandel om du har sådan. Kontot för varuförsäljningen ska vara kopplat till ruta 35 i skattedeklarationen och kontot för tjänster till ruta 39. Har du verksamhet som innefattar trepartshandel ska även den redovisas på egen rad i skattedeklarationen, rad 38. Du kan läsa mer om hur du kopplar konton till Skattedeklarationen i avsnittet om Momsredovisningen. Du lägger sedan upp en kontoreskontra per konto. När du sedan skriver ut underlaget till periodisk sammanställning kommer alla reskontror med den typen att sammanslås till samma underlag.

 1. Välj Uppläggning – Kontoreskontror – Ny.
 2. På fliken Grunduppgifter registrerar du:
  Konto – Du kan använda knappen Konto för att söka i kontoplanen.
  Namn – Du bestämmer själv vad du vill kalla kontoreskontran.
  Kontoreskontra – Välj Periodisk sammanställning.
  Använd två nivåer – Denna kryssruta är förvald och kan inte ändras.
  Ledtext nivå 1 – VAT-nummer är förvalt och kan inte ändras.
  Ledtext nivå 2 – Trepartshandel är förvalt och kan inte ändras. Du anger om reskontran avser trepartshandel eller inte genom att välja Ja eller Nej i listan till höger om ledtexten.
  Snabbupplägg kunder – Om VAT-numret inte finns i namnregistret på nivå 1, får man möjlighet att lägga in detta och företagsnamnet vid registreringen.
 3. Under fliken Namnregister kan du lägga in ett register som är kopplat till nivå 1, dvs här lägger du in VAT-nummer och företagsnamn. När det gäller periodisk sammanställning måste VAT-numret finnas med när du skickar in sammanställningen till Skatteverket. Du kan lägga till nya namn i registret genom att välja Lägg till. Du kan även exportera/importera namnregistret till/från en textfil med knapparna Export och Import.
Om du använder dig av BL Fakturering kan du få den periodiska sammanställningen att fyllas på automatiskt. Förutsättningarna för att det ska fungera är att du lagt upp en kontoreskontra enligt ovan, att du har automatuppdatering till bokföring markerat i företagsuppgifterna för fakturering och att du på dina kunder angett VAT-numret på fliken Grundinställningar. Fakturorna måste även bokföras mot det konto som kontoreskontran är kopplad till. Lägg in aktuellt försäljningskonto på kundkortet (fliken mallar och redovisning) och se till så att rutan försäljningskonto på artikel före konto på kund INTE är ikryssad under arkiv – företagsuppgifter – fakturering – fliken redovisning.

Faktureringshistorik

Uppgifterna till den periodiska sammanställningen kan om du vill hämtas från faktureringshistoriken istället för bokföringen. På så sätt slipper du använda dig av en kontoreskontra om du kör vårt faktureringsprogram. Inställningarna för varifrån underlaget ska hämtas görs i inställningarna du kommer åt i rutinen för periodisk sammanställning i bokföringen. För att det ska fungera krävs att du lägger in ett korrekt VAT-nummer (använd stora bokstäver, t.ex. SE556293998201) och en landskod på de kunder inom EU som berörs. All försäljning till dessa kommer att inkluderas i den periodiska sammanställningen. I inställningarna får du även ange om det normalt är varor eller tjänster du säljer. Vid hämtning från faktureringshistoriken är det alltså inte från intäktskontona där försäljningen bokförts som uppgifterna hämtas och det är faktureringsdatumet som styr i vilken period uppgiften redovisas.

Utskrift periodisk sammanställning

För att få ut underlaget till periodisk sammanställning väljer du Utskrift – Periodisk sammanställning, alternativet Aktivitet – Periodisk sammanställning. Där kan du välja att skriva ut ett underlag som du manuellt för in på originalblanketten eller skapa en fil som du laddar upp på Skatteverkets hemsida.

 1. Välj Utskrift – Periodisk sammanställning. Ange om du ska ta ut Sammanställning per månad eller per kvartal. Följande gäller i normalfallet:
  Tjänster – redovisning kvartalsvis
  Varor – redovisning månadsvis
  Både varor och tjänster – redovisning månadsvis
 2. Därefter väljer du om du vill ha utskrift på papper (skrivarikonen) eller Utskrift till fil för elektronisk redovisning.
 3. Har du valt att skriva ut till fil får du upp en ruta där du ska ange uppgifter om ansvarig uppgiftslämnare. Filen laddas upp på Skatteverkets hemsida.
warning Created with Sketch.