Björn Lundén AB

Antalsredovisning

Uppdaterad
Den här funktionen finns för dig som har licens för BL Bokföring Plus.

Med hjälp av antalsredovisning i bokföringen kan du skriva ut bokföringsrapporter (dagbok och huvudbok) som förutom belopp även anger antal. Du kan aktivera antalsredovisning på vilka konton du vill. För varje konto anger du också i vilken enhet antalsredovisningen ska göras, tex kilo, liter, styck.

Funktionen används bland annat i lantbruksföretag där man i bokföringsrapporter vill se tex antal kilo köpt eller sålt spannmål, mjölk, foder eller liknande. Men antalsredovisning kan också vara av intresse i många andra branscher. Du kan även använda antalsredovisningen för att bokföra dina valutakonton. I dessa fall redovisas beloppet i den utländska valutan i antalskolumnen på kontot.

Arbetsgång

  1. Välj Uppläggning – Kontoplan. Markera det konto som du vill antalsredovisa och välj Redigera.
  2. Markera Antalsredovisning och ange en enhet (tex kg, st eller tim). Om du avser att använda funktionen för ett valutakonto ska du ange valutakoden i rutan för enhet.
  3. Dessutom ska du aktivera antalsredovisningen i verifikationsregistreringen. Gå in under Aktivitet – Verifikationsregistrering – Mer –  Inställningar. Markera Inmatning antal och tryck OK.
  4. När du kommer tillbaka till verifikationsregistreringsbilden har kolumnen Antal tillkommit. Programmet kommer automatiskt att hamna i det fältet för de konton som du har markerat för antalsredovisning. När du däremot registrerar något på ett konto som inte är markerat för antalsredovisning hoppar markören över den kolumnen.

Här kan du läsa mer om hur du använder Valutakonton i din bokföring.

Utskrifter

När du har registrerat verifikationer med antalsredovisning kan du skriva ut rapporter där antal är angivet. De rapporter som anger antal är:

  • Dagbok
  • Huvudbok
  • Transaktionslista för kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt.
  • Kontospecifikation för kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt.
Du kan också visa antalsredovisningen i balans- och resultatrapport om du först lägger upp särskilda rapporter som innehåller kolumn O (antal period) respektive kolumn P (antal ackumulerat). Läs mer i guiden om Rapportgeneratorn.

Antal syns dessutom i verifikationskontrollen, kontokontrollen och i transaktionslistan i Konto-/transaktionskontrollen.

warning Created with Sketch.