Björn Lundén

Hantering av importmoms

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Från och med den 1 januari 2015 gäller nya regler för importmoms som innebär att momsregistrerade företag ska redovisa sin importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. BAS-gruppen har i samband med detta tagit fram nya konton som kan användas för hanteringen av importmomsen. Samtidigt har ett antal konton slagits ihop och fått ändrade kontonummer.

Konton för importmoms

Följande konton kan användas för utgående importmoms:

Ändrade konton

Ett antal konton som har använts för redovisning av moms vid internationell handel och omvänd moms i byggbranschen har slagits ihop och fått nya kontonummer:

Ändrade momskoder

I samband med att kontona har ändrats kommer även de momskoder som används på konton och leverantörer för automatisk kontering av moms vid omvänd skattskyldighet automatiskt att konverteras så att det bara finns en gemensam kod för de tre olika typerna av omvänd skattskyldighet (varuförvärv från EU, tjänsteförvärv från utlandet och omvänd skattskyldighet i byggbranschen).

Detta innebär att det på konton som har haft momskod 10 – Tjänsteförvärv utlandet 25% och 11 – Omvänd skattskyldighet istället får momskod 7 – Omvänd skattskyldighet 25% (som ändrar namn från Varuförvärv EU 25%).

När det gäller momskoderna på leverantörskorten är det momskod 7 – Tjänsteförvärv utlandet 25% och 8 – Omvänd skattskyldighet bygg 25% som tas bort. Istället får leverantörerna momskod 4 – Omvänd skattskyldighet 25% (som ändrar namn från Varuförvärv EU 25%).

Kontokonvertering

Vid uppdatering till en version som hanterar importmomsen (2015.1.100 eller senare) kommer programmet även att vilja göra en kontokonvertering för de nya kontona enligt den nya standarden från BAS-gruppen. En kontokonvertering innebär att samtliga saldon på de konton som konverteras flyttas till nya konton, i det här fallet 2614, 2624 eller 2634. Vår rekommendation är att du genomför kontokonverteringen eftersom du annars inte kan få en korrekt kontering via momskoderna från konton och leverantörer.

Om du väljer att inte genomföra kontokonverteringen har du möjlighet att fortsätta använda separata konton för utgående moms, kontrollera i så fall så att de konton du använder ligger med i rätt rutor på Skattedeklarationen, Uppläggning – Momsuppgifter – Skattedeklaration.

Om du i efterhand vill genomföra en kontokonvertering görs detta under Arkiv – Systemunderhåll – Kontokonvertering. Här kan du läsa mer om Kontokonvertering.

Nya rutor i Skattedeklarationen

I och med att importmomsen ska redovisas i momsdeklarationen har några nya rutor tillkommit på skattedeklarationen. Rutorna finns i delen H för import (ruta 50) och I för utgående moms på import (ruta 60, 61, 62).

Beskattningsunderlaget för importmoms

Beskattningsunderlaget för importmoms ska redovisas i ruta 50 i momsdeklarationen. För att göra detta finns två alternativ. Antingen bokför du beskattningsunderlaget på fiktiva konton som inte påverkar resultat- eller balansrapporten, exempelvis konto 0999 och 0890 där du kopplar debetkontot som används till ruta 50 under Uppläggning – Momsuppgifter – Skattedeklaration. Här kan du läsa mer om Momsredovisning.

Konteringsexempel

Alternativet till att använda fiktiva konton är att du manuellt justerar din skattedeklaration innan du skickar in den till Skatteverket. Det gör du genom att gå in under Utskrift-Skattedeklaration där du väljer aktuellt deklarationsdatum och klickar på Redigera så kan du manuellt fylla i beloppet i ruta 50 innan du skapar din eSKD-fil. Ändringarna du gör direkt i skattedeklarationen påverkar inte bokföringen, och sparas heller inte. Om du lämnar din skattedeklaration på papper skriver du i beloppet i rätt ruta på din orginalblankett.

Om du väljer att göra ändringen manuellt i skattedeklarationen kommer du att få ha en differens på momsrapporten för den aktuella perioden eftersom ändringen inte påverkar bokföringen utan bara själva skattedeklarationen.

Automatkontering av importmoms

För att underlätta bokföringen av importmomsen kan du lägga upp en automatkontering för ovanstående kontering. Detta görs under Uppläggning – Automatkonteringar – Ny. Välj typen Konteringsmall, ge den ett id och ett namn. Markera procent och klicka på Ny för att lägga upp raderna enligt ovanstående konteringsexempel. Ange:

0999  100%
0890 -100%
2645 25%
2615  -25%

Här kan du läsa mer om Automatkonteringar och konteringsmallar.