Bjorn Lunden

Periodhantering

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

I BL Bokföring är det valfritt om man vill bokföra med öppna eller låsta perioder. Om du har programmet inställt för bokföring med öppna perioder (vilket är förvalt) i företagsuppgifterna för bokföring behöver du inte göra periodbyte för att börja bokföra nästkommande månad. Du kan registrera verifikationer för hela bokföringsåret och även göra ändringar av verifikationer för hela räkenskapsåret (under förutsättning att de är preliminära verifikationer).

Observera att du enligt Bokföringsnämndens nya allmänna råd måste se till att låsa dina perioder i tid. När en period är låst kan du inte registrera en ny verifikation, redigera eller ta bort en verifikation i den låsta perioden.

Om du vill använda bokföring med låsta perioder arbetar du istället med en period i taget och måste genomföra periodbyte för att kunna lägga in verifikationer i nästa period. Inställningen gör du under Arkiv – Företagsuppgifter – Bokföring genom att avmarkera alternativet Bokföring med öppna perioder.

Periodbyte

Observera att du enligt Bokföringsnämndens allmänna råd måste se till att du låser dina perioder i tid. Beroende av storleken på företaget kan du senarelägga din bokföring olika länge.

När du är klar med en period (kalendermånad) är det några saker du bör tänka på före månadsbytet:

  • Registrera kostnader och intäkter som ska periodiseras.
  • Utföra eventuella automatkonteringar.
  • Göra avstämningar av konton.
  • Ändra verifikationer som eventuellt blivit felkonterade.
  • Om det är dags att redovisa moms, skriv ut en momsrapport. Bokför momsredovisningen som sista verifikation i månaden. Det här kan också ske automatiskt om du valt det alternativet.

För att sedan genomföra ett periodbyte välj Aktivitet – Periodhantering så öppnas detta fönster:

Här visas valt räkenskapsår och vilken status året har. Det framgår också vilka perioder som är låsta och vilka som är öppna. I rullisten kan du välja till och med vilken period du vill låsa. Klicka på OK för att bekräfta ditt val.

Påminnelse om periodbyte

När det närmar sig senaste tillåtna dag för senareläggning av bokföringen dyker en notis upp bland notifieringarna som visas vid val av företag. Du kan också aktivera en varning i företagsuppgifterna för bokföring som ger en meddelanderuta på skärmen när sista dag närmar sig. Förvalt är att meddelandet/varningen dyker upp 14 dagar innan sista tillåtna dag, men du kan själv ändra detta om du vill. Detta görs via Arkiv – Grundinställningar – Mer – Inställningar notifieringar.

Öppna en låst period

En period som är låst kan låsas upp (under förutsättning att du är administratör i  programmet) under Aktivitet – Periodhantering – Öppna låst period. Ange sedan från och med vilken period som ska låsas upp. Detta kan vara aktuellt om perioden låsts av misstag och flera verifikationer ska läggas till.

Du kan aldrig låsa upp ett verifikat när du öppnar en låst period. Låsta verifikationer måste istället alltid ändras med hjälp av en ändringsverifikation.

Om du använder funktionen för automatlåsning krävs att du först avaktiverar denna för att kunna låsa upp en period.

warning Created with Sketch.