Björn Lundén AB

Kontroll/Analys - Momstransaktionskontroll

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Momstransaktionskontrollen listar och kontrollerar verifikation för verifikation att den utgående momsen överensstämmer med försäljningssaldot. Du når funktionen genom att välja Bokföring – Aktivitet – Kontroll/Analys – Momstransaktionskontroll.

I fönstret som öppnas visas verifikationsnummer, datum, momsbelopp beräknad försäljning utifrån bokförd moms samt den faktiska bokförda försäljningen enligt programmets momsinställningar. Längst till höger i bild visas även kolumn för en eventuell differens, denna bör vara noll. Här kan du läsa om hur du hanterar en eventuell Differens i momsrapporten.

Samtliga rader i momstransaktionen är klickbara och du kan på ett enkelt sätt komma in på respektive verifikation för att försöka utläsa vad som orsakar en eventuell differens.

Knappval

  • Verfikat – Här kan du välja att visa och/eller ändra verifikat.
  • Utskrift – Skriver ut den aktuella listan med verifikat.
  • Momsinst – Snabbväg till programmets momsinställningar. Här kan du läsa mer om programmets Momsuppgifter.
  • Uppd. – Läser in ändringar som gjorts i verifikationer och momsinställningar och uppdaterar listan.
  • Inst. – Här gör du inställningar för vilka verifikationer som visas i listan.
  • Avsluta
  • Räkenskapsår och period – Här väljer du räkenskapsår och momsredovisningsperiod
  • Momsredovisning – Om du har flera momsredovisningar växlar du mellan dessa här.
warning Created with Sketch.