Björn Lundén AB

Momsrapport för dig med brutet kalenderår och kvartalsmoms

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring


Om du har ett brutet räkenskapsår och det är dags för bokslut vill du ha rätt siffror i din balansräkning.
Det finns två olika sätt för att boka upp momsskulden/fordran.

Ett sätt är att ändra till månadsmoms och göra momsöverföring för de månader som tillhör gamla räkenskapsåret. Om du har ett räkenskapsår som är från september till augusti behöver du först göra en momsöverföring för juli, sedan gör du en ny momsöverföring för augusti. När detta är gjort kan du sedan ändra tillbaka till kvartalsmoms. På din balansrapport för augusti ska nu programmet bokat upp din skuld till Skatteverket. Programmet kommer att ta hänsyn till tidigare momsöverföringar i perioden och nästa gång som du tar ut momsrapport för hela den perioden bokförs mellanskillnaden. 

Vill du inte ändra till månadsmoms kan du ta ut en balansrapport på den sista dagen i räkenskapsåret och göra en manuell verifikation där du bokför om momsen. När du gör denna verifikation ska du ha med konto 2650. Du kommer då att få en fråga om det avser en momsöverföring och den svarar du Ja på. Då kommer programmet att ta hänsyn till den verifikationen när du sedan gör momsöverföringen för perioden och bokföra mellanskillnaden. 

Den momsrapport som tas fram på sista dagen i kvartalet innehåller de siffror som ska redovisas till Skatteverket.
warning Created with Sketch.