Bjorn Lunden

Om du vill lägga upp en automatkontering på konto 0025/0099 vid periodisering

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Du kan lägga upp en automatkontering som innebär att varje gång du bokför på konto 2970 så kommer konto 0025/0099 upp per automatik. På så vis slipper du att gå in på respektive verifikation och ändra. Du går in under Uppläggning – Automatkonteringar – Ny – välj Konteringsmall. Ange där Id = P  och Namn = Periodisering 2970. Välj sedan procent och klicka på ”Ny”. Här lägger vi in att konto 0025 ska hamna i kredit genom att sätta – (minus) 100 i rutan Procent och väljer ”OK”.  Vi lägger till nästa genom att klicka på ”Ny”, skriver in konto 0099 och skriver 100 i rutan Procent och väljer ”OK”.

Denna konteringsmall utlöses i en verifikation genom att du anger ”P” på en tom kontorad i den aktuella verifikationen. I det här exemplet skriver vi ”P” på rad 4 – då kommer konteringsmallen upp och vi ska ange grundbeloppet som ska utlösas. Vi anger nettot 800 kr som ska hamna i debet på konto 0025 och kredit 0099.

När vi klickar ”OK” längst ner blir verifikationen komplett.

warning Created with Sketch.