Bjorn Lunden

Avstämning - Omuppdatering redovisning

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Det här är en programrutin som går igenom årets samtliga transaktioner och räknar om alla kontons saldon månad för månad. Dessutom kontrolleras varje verifikation så att debet och kredit blir lika. Upptäcks en differens kommer programmet att lägga den på observationskontot som finns angivet i Företagsuppgifter, Bokföring (normalt konto 9999). På samma sätt görs kontrollen för tidigare räkenskapsår som inte är låsta.

Den här rutinen behövs normalt inte, utan programmet håller reda på alla kontosaldon. Det är bara om du har haft någon form av datoravbrott som har skadat saldofilen som du behöver omuppdatera redovisningen. Om du fått ett avbrott i BL Administration och startar om programmet kommer den här rutinen att köras automatiskt.

När kontrollen har utförts får du ett meddelande om något fel har hittats och rättats. Du kan då göra en utskrift av en rapport som visar vilka fel som hittats.

  1. Välj Aktivitet – Avstämning – Omuppdatering redovisning.
  2. Du får en kontrollfråga OK att utföra omuppdatering av redovisningen? I vissa fall, vid väldigt stora databaser kan omuppdateringen ta ett tag att genomföra.
  3. Om programmet har hittat några fel får du en fråga om du vill skriva ut en rapport över funna fel.
Det kan aldrig orsaka någon skada att köra en omuppdatering av redovisningen. Är du det minsta misstänksam att det är något fel i saldona i bokföringen kan du alltid köra den här rutinen.
warning Created with Sketch.