Bjorn Lunden

Överför temporära verifikationer till permanent verifikationsnummerserie

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Olika funktioner i programmet skapar temporära verifikationer som ligger i #-serien. De funktioner i programmet som genererar denna typ av automatkonteringar är exempelvis anläggningsregistret, periodiseringar, kontoavslut mm. För att föra över dessa till en permanent verifikationsnummerserie, exempelvis B-serien, kan du antingen använda funktionen som finns under Aktivitet – Överför temporära verifikationer till permanent ver.serie.

Du kan också utföra detta genom att använda programmets periodhantering. Fördelen med att använda funktionen under Aktivitet är att perioden förblir öppen och du har fortfarande möjlighet att fylla på perioden med kompletterande verifikationer, eller göra ändringar i preliminära verifikationer.

Arbetsgång

  1. Välj Aktivitet – Överför temporära verifikationer till permanent ver.serie så öppnas detta fönster:
  2. Ange till och med vilken period du vill överföra temporära verifikationer till definitiva.
  3. I nästa fönster har du möjlighet att göra en utskrift över de verifikationer som har förts över till B-serien.
    Om du vill att dina automatkonteringar ska hamna i en annan serie än B styr du detta via Aktivitet – Verifikationsnummerserier.
  4. För att titta på de verifikationer som förts över kan du exempelvis gå via Aktivitet – Verifikationskontroll där du väljer aktuell serie uppe till höger i bild.
warning Created with Sketch.