Björn Lundén AB

Verifikationsnummerserier

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Verifikationsnummerserier används främst för att dela upp transaktioner i din bokföring i olika kategorier. Att använda olika verifikationsnummerserier kan underlätta om olika personer sköter olika delar av företagets bokföring.

Du kan lägga upp ett valfritt antal verifikationsnummerserier. Programmet lägger upp nedanstående serier när du lägger upp ditt företag. Det väljer själv vilka du vill använda. Du kan också lägga upp egna serier om du önskar.

 • A – Huvudserie
 • B – Automatkonteringar
 • F – Kundfakturor
 • I – Inbetalningar från kunder
 • J – Bokslutsverifikationer
 • L – Leverantörsfakturor
 • N – Löner
 • U – Utbetalningar till leverantörer

Om du har någon av våra programdelar BL Fakturering, BL Leverantör, BL Lön eller BL Tidredovisning och använder dig av automatuppdatering till BL Bokföring kommer programmet automatiskt att styra in verifikationerna från de olika programdelarna i respektive verifikationsnummerserie. Du kan själv ändra detta, läs mer om Koppling verifikationsnummerserier längre ned.

Uppläggning verifikationsnummerserier

Välj Uppläggning – Verifikationsnummerserier – Ny. Här har du möjlighet att ange följande uppgifter:

   • Id – En bokstav eller en siffra tillåts.
   • Namn
   • Startvärde – Här anger du från vilket verifikationsnummer serien ska börja. Normalt är detta nummer 1. I tabellen därunder ser du vilket nästa lediga verifikationsnummer är för varje räkenskapsår. De här numren uppdateras automatiskt av programmet vartefter du registrerar verifikationer på respektive år. Skulle det ha blivit något fel i den här uppdateringen kan du klicka på knappen Sätt nästa ver.nr så hämtar programmet in rätt siffror.
   • Lås verifikationer direkt efter registrering – Detta alternativ kan du markera om du för en enstaka verifikationsnummerserie vill att verifikationerna ska låsas direkt när de registreras (och därmed räknas som bokförda), medan du i andra serier använder preliminär bokföring.
Att låsa verifikationer i en viss verifikationsnummerserie kan exempelvis användas vid registrering av kontanta transaktioner som ska bokföras senast påföljande dag.
   • Anmärkning – Här kan du exempelvis skriva in en egen anvisning hur verifikationsnummerserien ska användas.

Behandlingshistorik

Om du väljer att markera en post i listan och sedan väljer Redigera kan du där se en historik över gjorda ändringar. Listan visar av vilken användare-, samt vid vilken tidpunkt ändringen gjorts.

Koppling verifikationsnummerserier

När du lagt upp olika verifikationsnummerserier kan du lägga upp kopplingar till olika rutiner i programmet som genererar en verifikation. Detta gör du under Uppläggning  – Verifikationsnummerserier – Mer – Koppling verifikationsnummerserier. Här visas en lista med de rutiner som kan kopplas till en verifikationsnummerserie. Du väljer bland dina upplagda verifikationsnummerserier i rullisterna på bildens högra sida.

Om du vill är det möjligt att styra in flera olika rutiner som genererar en verifikation till en och samma verifikationsnummerserie.

Utskrift av verifikationsnummerserier

Under Utskrift – Verifikationsnummerserier kan du skriva ut en lista på dina upplagda verifikationsnummerserier.

warning Created with Sketch.