Björn Lundén AB

Utskrift kontoplan

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Utskrift av kontoplanen

Du kan skriva ut den kontoplan du har valt i företaget, antingen under Uppläggning – Kontoplan – Utskrift eller genom att välja Utskrift – Kontoplan.

Här kan du göra följande inställningar:

 • Utskrift med indelning enligt balans- och resultatrapport – Det vanligaste är att du skriver ut din kontoplan med denna indelning. Här har du möjlighet att välja från vilken balans- och resultatrapport du vill. Detta är användbart om du har lagt upp någon egen rapport med andra indelningar än de standardrapporter som följer med vid installationen av programmet.
 • Utskrift av kontointervall – Om du vill begränsa utskriften och endast skriva ut ett visst intervall av konton markerar du detta alternativ och anger sedan det eller de intervall av konton du önskar skriva ut.
 • Skriv även spärrade konton – Om du även vill ta med konton som är spärrade för användning under Uppläggning – Kontoplan markerar du detta alternativ.
 • Språk – Om du lagt upp en kontoplan på ett annat språk än svenska behöver du ändra språk här för att få ut de utländska benämningarna. Klicka här för att läsa mer om Engelsk/utländsk kontoplan.
 • Inkludera uppgift om… – Du kan vid utskriften välja att inkludera uppgifter om:
  – Kontoavslut
  – Antalsredovisning
  – Momskod
  – Spärrat konto
  – Kontospärrar k-ställe, k-bärare, projekt, transtext
  – Normalkontering i debet eller kredit
  – SRU-koder

Kontospärrar

Den här programfunktionen är en bra hjälp vid verifikationsregistreringen. Registreringen blir snabbare genom att kolumner där ingenting ska registreras hoppas över och du glömmer inte att registrera t ex kostnadsställe på de konton som ska ha det. Du når funktionen under Uppläggning – Kontospärrar men det finns också en genväg från kontoplanen; Uppläggning – Kontoplan – Mer – Kontospärrar.

Här kan du läsa mer om hur du lägger upp Kontospärrar.

Inställningar momskoder

Under Uppläggning – Kontoplan – Mer – Inställningar momskoder kan du göra inställningar av momskoderna (momsindex) som styr hur automatkonteringen av moms görs på kontonivå:

 • Ändra från Pålägg till avdrag – Om du vill registrera belopp inklusive moms istället för exklusive moms.
 • Ändra från Avdrag till pålägg – Om du vill registrera belopp exklusive moms istället för inklusive moms.

Om du löpande vill använda momskod i verifikationsregistreringen markerar du det alternativet. Du kan också markera Hämta momskod från momskodtabell vid nyuppläggning av konton. Programmet kommer då automatiskt att lägga upp momskoder efter en tabell när du lägger upp nya konton. Genom att klicka på Importera uppdateras även redan upplagda konton med momskoder enligt tabellen.

warning Created with Sketch.