Björn Lundén AB

Kontospärrar

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Den här programfunktionen är en bra hjälp vid verifikationsregistreringen. Registreringen blir snabbare genom att kolumner där ingenting ska registreras hoppas över och du glömmer inte att registrera t.ex. kostnadsställe på de konton som ska ha det. Funktionen kontospärrar kan du använda för kostnadsställen, kostnadsbärare, projekt, transaktionstexter och antal. Programmet styr då vilka kolumner i verifikationsregistreringen du kan, inte kan respektive måste registrera något i för vissa konton. Du kan lägga in valfritt antal spärrar för kontointervall som du själv anger.

Om du lägger upp kontospärrar på ett genomtänkt sätt minskar du risken att göra fel eller glömma vissa registreringar vid verifikationsinmatningen. Det kan vara särskilt användbart när flera personer gör registreringar på samma företag.

Du når funktionen för att lägga upp kontospärrar via Uppläggning – Kontospärrar.

Spärrmetoder

Det finns fyra spärrmetoder som du kan lägga in för valfria konton eller kontointervall:

 • Valfri angivelse – Det här alternativet är samma sak som att ingen spärr är upplagd.
 • Ange med varning – Du får en varning att kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt eller transaktionstext bör användas men du kan ignorera varningen och gå vidare ändå. Det här alternativet väljer du för konton som du ofta men inte alltid vill ange kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt eller text för.
 • Ange med spärr – När du valt det här alternativet måste du ange kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt eller transaktionstext vid verifikationsregistreringen. Det här alternativet väljer du för konton där du alltid vill ange kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt, transaktionstext eller antal.
 • Får ej anges – Om du valt det alternativet kommer du inte till kolumnerna för kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt eller transaktionstext vid verifikationsregistreringen. Du kan alltså inte registrera något i de kolumnerna för det kontointervall du valt.

Lägga upp kontospärr – ett exempel

När du registrerar balanskonton vill du slippa hamna i kolumnerna för Kostnadsställe, Kostnadsbärare och Projekt. Du väljer då att lägga in spärrmetoden Får ej anges på samtliga balanskonton (tex 1000-2999) för kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt. När du sedan registrerar verifikationer kan du då inte komma till någon av dessa tre kolumner om du angett ett balanskonto. Verifikationsregistreringen går nu snabbare eftersom markören hoppar direkt från kontofältet till debetfältet.

 1. Välj Uppläggning – Kontospärrar.
 2. Välj Ny och ange:
  Fr o m konto
  T o m konto – Om du skulle vilja spärra bara ett enstaka konto väljer du samma konto som ovanstående här.
  Spärr av – Ange för vilken uppgift du vill lägga in en spärr; Kostnadsställe, Kostnadsbärare, Projekt, Transaktionstext eller antal.
  Spärrmetod
 3. Bekräfta dina val med OK.

Utskrift kontospärrar

Om du vill skriva ut en lista över de kontospärrar som finns upplagda i programmet. Du hittar listan under Utskrift – Kontospärrar. I listan visas de aktuella kontointervallen samt vald spärrmetod.

warning Created with Sketch.