Bjorn Lunden

Ingående balans

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Den ingående balansen behöver du normalt bara registrera manuellt för det första räkenskapsåret. Därefter förs den utgående balansen över som ingående balans till nästkommande räkenskapsår per automatik. Du kan vänta med att registrera den ingående balansen till ett senare tillfälle. Tänk då på att vissa uppgifter i bokföringsrapporterna inte stämmer förrän det är gjort. När du startar din verksamhet (första räkenskapsåret) har du ingen ingående balans.

Registrera ingående balans


Arbetsgång

  1. Välj Aktivitet – Ingående balans – IB Huvudkonton – Ny.
  2. Hämta upp ett konto, antingen genom att skriva in det eller genom att klicka på knappen Konto för att söka reda på det. Ange beloppet och klicka på Ok.
    Tänk på att kreditsaldon ska fyllas i som negativa belopp
  3. Om du markerat Stäng ej fönster kan du direkt registrera nästa saldo. Här kan du direkt fylla i kontots ingående balans. Lämna fältet tomt om det inte finns något saldo på kontot.

Nere till vänster ser du hela tiden den aktuella differensen i den ingående balansen. Den ska vara noll när du är klar.

Om du skulle vilja öppna en ingående balans kan du bara göra detta om föregående räkenskapsår är låst. För att låsa upp går du in under Aktivitet – Räkenskapsår där du väljer Redigera och tar bort bocken i rutan IB låst.

Det finns även möjlighet att blockera IB för uppdatering från föregående år. Man bockar då i rutan Blockera IB för uppdatering från föregående år. Då följer inte föregående års utgående balans med in i det nya året.

Kostnadsställen och kostnadsbärare

Du kan även registrera ingående balans på dina upplagda kostnadsställen och kostnadsbärare om du vill. I så fall väljer du Aktivitet, Ingående balans, IB Kostnadsställen respektive IB Kostnadsbärare. För att kunna registrera ingående balans på kostnadsbärare krävs att du har licens för BL Bokföring Plus. Här kan du läsa om hur du lägger upp Kostnadsställen och kostnadsbärare.

Det går inte att registrera någon ingående balans för projekt då dessa kan löpa över årsgränserna. Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Projekt.

Utskrift ingående balans

Du kan göra en utskrift av den ingående balans du har på huvudkonton, kostnadsställen och kostnadsbärare. Välj Utskrift – Ingående balans – IB huvudkonton/IB kostnadsställen/IB kostnadsbärare. Ange önskat räkenskapsår och om du valt kostnadsställe eller kostnadsbärare ska du även väja vilket kostnadsställe/vilken kostnadsbärare som ska skrivas ut.

warning Created with Sketch.