Björn Lundén AB

Representation

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

I programmet finns en inbyggd guide som hanterar de lite speciella reglerna kring representation. Genom en knapp i verifikationsregistreringen kommer du åt guiden och kan ange förutsättningarna för representationstillfället så räknar programmet fram rätt momsbelopp och kostnaden för representationen utifrån hur många personer som deltagit vid representationen.

Observera att reglerna som visas i bilderna nedan gäller för räkenskapsår påbörjade 1 januari 2017 och senare, för äldre räkenskapsår ser guiden annorlunda ut.

Arbetsgång

  1. Välj Verifikationsregistrering – Representation.
  2. Ange det totala beloppet för representation som ska fördelas, antal personer och vilken typ av representation det avser. Om du valt intern eller extern representation ska du även markera hur momsen ska beräknas.

  3.  I nästa bild beräknas momsen utifrån det alternativ du valt.
Observera att moms aldrig får lyftas med högre belopp än debiterat ingående moms enligt notan, skulle det framräknade beloppet i rutan vara högre än vad som anges på kvittot måste det justeras.
warning Created with Sketch.