Björn Lundén AB

Avstämning - Kontroll verifikationsnummer

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Normalt sett ska det inte gå att orsaka dubbletter av verifikationer, men ibland kan det ändå uppstå i samband med en SIE-import. Det kan exempelvis ske om det finns befintliga verifikationer i företaget och du läser in en SIE-fil som innehåller samma verifikationsnummer. Ibland kan också luckor i verifikationsnummerserien uppstå. I dessa lägen kan man göra en kontroll av vilka verifikationsnummer som är dubblerade eller saknade.

Arbetsgång

  1. Välj Aktivitet – Kontroll/Analys – Kontroll verifikationsnummer.
  2. I rutan som kommer upp får du välja vilket räkenskapsår du vill göra kontrollen för samt vilka verifikationsnummerserier kontrollen ska göras.
  3. Ett resultat av kontrollen visas, har du någon avvikelse, dvs någon dubblett eller lucka i verifikationsnummerserien syns det i resultatet och du kan skriva ut en lista som visar dessa.

warning Created with Sketch.