Björn Lundén AB

Kontoplan och bokföringsrapporter på engelska (och andra språk)

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Om du vill sköta din bokföring på engelska kan du importera en kontoplan på engelska och få bokföringsrapporter som även dessa är på engelska. Vill du kan du även komplettera med både kontoplan och rapporter på ytterligare språk än svenska och engelska som är de vi skickar med.

Observera att det är en svensk kontoplan som översatts till engelska och inte en kontoplan anpassad till engelsk bokföring.

Kontoplan på engelska

För att importera en engelsk kontoplan väljer du Uppläggning – Kontoplan – Mer – Utländsk kontoplan. Om du klickar på Ny får du en fråga om det är en kontoplan på engelska du vill lägga upp. Om du svarar Ja kommer den att importeras. Du kan också välja Mer – Importera engelsk kontoplan för att importera densamma. Om du sedan klickar på raden för engelska i listan kommer du åt den engelska kontoplanen där de konton som finns i din upplagda kontoplan har översatts till engelska. Skulle du ha lagt upp egna konton som inte motsvaras av ett konto i BAS-kontoplanen är kolumnerna för de engelska benämningarna tomma och du får själv komplettera med namn på dessa.

Kolumnen Benämning engelska visar den kortade benämningen som är det antal tecken som visas på rapporterna, medan kolumnen Lång benämning engelska hämtar hela kontobenämningen som i många fall består av flera tecken än den förkortade. Förkortningen består alltid av de första tecknen i den fullständiga benämningen. Om du vill ändra förkortningen dubbelklickar du i fältet för den förkortade engelska benämningen och byter ut mot en egen förkortning.

Följande knappar finns i fönstret:

  • Ny – Genom att klicka på Ny kan du komplettera kontoplanen med nya konton. Kontot läggs först upp på svenska och om det aktuella kontot finns med i BAS-kontoplanen läggs de engelska benämningarna upp automatiskt. Är det ett konto du själv hittar på får du lägga in både den svenska benämningen och den engelska.
  • Ledtexter – Ledtexter är de texter förutom rubrikerna och kontobenämningarna som används på en bokföringsrapport, det handlar exempelvis om rubriker och uppgifter i sidhuvudet. För engelska rapporter översätts dessa ledtexter automatisk, men vill du ta ut bokföringsrapporter på andra språk behöver du komplettera dessa.
  • Utskrift – Om det är den engelska kontoplanen du vill skriva ut måste du tänka på att välja engelska under språk i utskriftstinställningarna.
  • Avsluta

Bokföringsrapporter på engelska

Om du lagt upp en kontoplan på engelska får du även en uppsättning av de standardrapporter som finns på engelska. De rapporter som översätts är balansrapporten, resultatrapporten och resultatrapport med jämförelse mot budget, övriga bokföringsrapporter som finns att skriva ut under Utskrift – Bokföringsrapporter går inte att få på annat språk än svenska.

Du hittar de engelska bokföringsrapporterna under Uppläggning – Bokföringsrapporter. Genom att redigera en rapport har du möjlighet att göra egna justeringar på rapporten om du önskar. Här kan du läsa mer om hur du kan redigera bokföringsrapporter i programmets Rapportgenerator.

Kontoplan och bokföringsrapporter på andra språk

Det är endast den engelska kontoplanen och de engelska rapporterna du kan importera en översättning på. Vill du ha en kontoplan eller rapporter på något annat språk kan du själv lägga in dessa. Detta görs under Uppläggning – Kontoplan – Mer – Utländsk kontoplan-Ny där du svarar Nej på frågan om det är en engelsk kontoplan du vill lägga upp och istället väljer en annan landskod. Du får sedan själv översätta kontona i din kontoplan med den utländska benämningen. Tänk på att även klicka på knappen Ledtexter för att lägga upp dessa då det är de som används på de rapporter du skriver ut. Om du inte fyller i något här kommer dessa uppgifter inte att översättas utan istället skrivas på svenska.

Egna bokföringsrapporter på annat språk än svenska lägger du upp under Uppläggning – Bokföringsrapporter – Mer – Kopiera rapport. Den kopierade rapporten kan du sedan redigera och översätta till önskat språk under Grunduppgifter – Språk.

Tänk på att du måste ange ett språk på den för att de aktuella ledtexterna ska användas. Valet av språk ges först efter att du lagt upp den utländska kontoplanen och du måste därför göra detta innan du skapar dina utländska rapporter.

Här kan du läsa mer om hur du kan redigera bokföringsrapporter i programmets Rapportgenerator.

Kopiera utländsk kontoplan från annat företag

Om du lagt upp en utländsk kontoplan i ett annat företag kan du läsa in den i ett annat företag om du vill. Välj Uppläggning – Kontoplan – Mer – Utländsk kontoplan – Mer – Kopiera från annat företag. Välj sedan från vilket företag du vill kopiera din kontoplan och peka ut den kontoplan du vill kopiera. Alla kontobenämningar och de upplagda ledtexterna för bokföringsrapporterna följer med vid kopieringen. Om du även vill kopiera bokföringsrapporterna kan du läsa mer om detta i guiden för Rapportgeneratorn.

warning Created with Sketch.