Bjorn Lunden

Momsdifferens vid periodisering av intäkter

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Periodisering av en intäkt är exempel på en situation där en momsdifferens kan uppstå. Nedan följer instruktioner för hur du hanterar denna differens och hanteringen ser lite olika ut beroende på om du har bokföringsmodulen eller faktureringsmodulen (eller bägge) i BL Administration.

För dig som enbart har BL bokföring

Om du vill periodisera en intäkt som du får i januari och som ska ligga på februari samt mars går du in i verifikationsregistreringen och gör en verifikation i januari. Momsen ska dock redovisas till SKV i januari. Då bokför du enligt nedan, vi använder som exempel konto 2970 så att inte intäkten men momsen hamnar i januari.

Denna verifikation kommer då att ge en momsdifferens eftersom konto 2970 inte finns med i ruta 05 i skattedeklarationen. Vi rekommenderar att man inte styr konto 2970 mot ruta 05 eftersom det kontot kommer att debiteras när den här periodiseringen utförs varje månad, då kommer det också att uppstå en differens vid dessa verifikationer.

Lägg därför upp ett eget periodiseringskonto för detta, i vårt fall konto 2970, så att du inte blandar ihop det med andra periodiseringar som sker vid bokslutet. När vi registrerar konto 2970 klickar vi på knappen ”Periodisera” och anger vilket konto beloppen ska bokföras på i februari och mars, vi kan t ex välja konto 3700 = Periodiserade intäkter med 2970 som motkonto. Vi ser till att konto 3700 inte är med i ruta 05 i skattedeklarationen, men däremot kommer 3700 med i resultatrapporten för februari och mars.

För att slippa få en momsdifferens och för att försäljningen (800 kr) ska gå in i ruta 05, lägger vi upp två nya konton. Detta gör du via Uppläggning – Kontoplan – Ny. Dessa två konton kommer inte att synas i resultatrapporten eftersom de börjar med 00xx.

0025 = ”Intäkter som går mot ruta 05” – (detta är ett förslag på namn till konto 0025)

0099 = ”Motkonto periodiseringar”  – (detta är ett förslag på namn till konto 0099)

Se till att styra konto 0025 mot ruta 05 i skattedeklarationen, eftersom detta konto hamnar i kredit i verifikationen. Vi kompletterar vår verifikation med rad 4 och 5 enligt nedan – där vi debiterar konto 0025 och krediterar konto 0099 med nettoförsäljningsvärdet 800 kr. Detta gör att försäljningen på 800 kr kommer att hamna i ruta 05 och vi får ingen momsdifferens i januari.

När sedan periodiseringen utlöses dessa två månader (februari och mars) kommer den att se ut så här:

För dig som har BL fakturering/både fakturerings- och bokföringsmodulen

När du registrerar en kundfaktura kan du lägga upp en artikel som går mot tex konto 2970 eller så väljer du att visa ”kontokolumnen” i fakturaregistreringsbilden och ändrar till konto 2970 på den raden. Du lägger till ”kontokolumnen” under Mer – Inställningar – Bocka i rutan Konto. När du registrerat klart din faktura kan du klicka på ”Mer-knappen” och välja ”Kontering”. Då ser du här (se bilden nedan) de röda raderna som hämtas från systemet.

Du ställer dig sedan på raden vid konto 2970 och väljer ”Periodisera” och anger t ex 3700 som motkonto till 2970.

Du måste lägga upp två nya konton och det gör du via Uppläggning – Kontoplan – Ny. Lägg till konto 0025 = Intäkt hyra periodisering och konto 0099 = Motkonto hyresintäkter periodisering. Se till att styra konto 0025 mot ruta 05 i skattedeklarationen och se till att konto 3700 inte är med i ruta 05 .

Sedan fyller du på i konteringen här (rad 4 och 5) med konto 0099 i debet och konto 0025 i kredit. Då ser den ut som nedan, och du kan klicka på ”Spara”. Har du automatuppdatering till bokföringen kommer den att hamna så här i verifikationen och har du inte automatuppdatering inställt skrivs bokföringsordern ut så här för denna kundfaktura.

Automatkontering på konto 0025/0099 vid periodisering

Vill du skapa en automatkontering på konto 0025/0099 när du bokför på konto 2970 kan du läsa mer om det här >>

warning Created with Sketch.