Bjorn Lunden

Byggmoms/omvänd moms i byggbranschen

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

När du säljer byggtjänster ska du inte lägga på någon moms på fakturan, detta eftersom det är köparen som redovisar både den in- och utgående momsen i sin skattedeklaration

Arbetsgång

 1. Välj Aktivitet – Registrering - Faktura/order eller gå direkt på snabbknappen Fakturaregistrering och registrera innehållet i fakturan. Du ska även bocka för rutan momsfritt i fakturaregistreringsbilden, så kommer programmet att ta bort momsen på just denna faktura.
  Om det är så att du alltid ska fakturera byggtjänster till just den här kunden kan du även ange momskod "0 Ej moms" på kundkortet (Uppläggning – Kunder – fliken Grunduppgifter). Då kommer momsfritt alltid att markeras i fakturaregistreringen. Om du någon gång vill fakturera med moms behöver du bara ta bort markeringen.
 2. Säljaren måste på fakturan uppge köparens momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Enklast anger du det på kundkortet (Uppläggning – Kunder – fliken Grunduppgifter).
 3. För att detta ska visas på utskriften av fakturan måste du infoga datafältet VAT-nr-kund (Kund.EUid) tillsammans med ett beskrivande textfält på fakturamallen under Arkiv – Blanketter
 4. Säljaren måste dessutom uppge varför ingen moms har debiterats. Det kan du göra genom att skriva t ex ”Omvänd betalningsskyldighet” i det övergripande ordertextfältet under fliken ordertext eller genom att högerklicka i något av fälten kan du välja Texter och infoga texten ovan.
  Om du alltid fakturerar utan moms kan du istället infoga ett textfält i själva fakturamallen som förklarar varför ingen moms har debiterats. I programmet finns en fakturamall (Faktura byggmoms) som redan är anpassad till reglerna om omvänd momsskyldighet. Genom att välja den på kundkortet kommer just den mallen användas istället för den vanliga fakturamallen. För att kunna göra det måste mallen först sparas om som en företagsunik mall. Läs mer om detta i guiden för Blanketter.
  Om du skickar dina fakturor som e-fakturor med tjänsten BL Fakturaflöde behöver du ange uppgiften som förklarar varför fakturan är momsfri bland fakturaraderna. Detta för att uppgiften ska nå mottagaren av e-fakturan i dennes e-fakturaväxel. Att endast skriva det på fakturamallen eller i den övergripande ordertexten räcker inte i det fallet.

Bokföring

I säljarens skattedeklaration ska försäljningen redovisas på rad 41 Försäljning när köparen är betalningsskyldig i Sverige. Det betyder att du måste ha ett speciellt försäljningskonto för byggtjänsterna.

Lägg därför under Uppläggning – Kontoplan upp konto 3231 Förs byggsektorn, omvänd momsskyldighet. Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Kontoplanen.

Skattedeklaration

Under Uppläggning – Momsuppgifter – Skattedeklaration, anger du sedan konto 3231 vid rad 41 i skattedeklarationen.

Observera att kontot inte får finns med i någon annan rad. I så fall måste även den raden redigeras. Här kan du läsa mer om programmets Momshantering.

Kontot kan du också koppla till kunden genom att ange det vid Förs.konto på kundkortet (Fakturering –Uppläggning – Markera kunden och klicka på Redigera – Välj fliken Mallar och Redovisning). Det kommer då alltid att användas när du fakturerar kunden. Observera att om du säljer något till kunden där moms ska redovisas måste du ändra på försäljningskontot innan du fakturerar och dessutom avmarkera momsfritt i fakturaregistreringsbilden.

Om du inte har så många artiklar upplagda kan det ibland vara enklare att istället ange försäljningskontot på artikelkortet (Fakturering – Uppläggning – Artiklar – Markera artikeln och klicka på Redigera – Välj fliken Redovisning och lager). Där anger du även momskod 0 – Ej moms. Du måste dessutom i företagsuppgifterna för fakturering (fliken Redovisning) markera Försäljningskonto på artikel före konto på kund.

Observera att du inte kan använda just den artikeln om du säljer till en kund där omvänd momsskyldighet inte gäller. Du kan i så fall ha dubbla artiklar upplagda (med olika försäljningskonton och momskoder angivna).

Köpare

Som köpare ska du redovisa både in- och utgående moms på byggtjänsterna. Det innebär att du måste ha specifika kostnads- och momskonton upplagda för just dessa tjänster. Kontona ska dessutom under Uppläggning – Momsuppgifter – Skattedeklaration kopplas till rätt rader i skattedeklarationen. Vi föreslår att du lägger upp följande konton:

 • 4425 Inköpta tjänster, omvänd momsskyldighet (kopplas till rad 24 Övriga inköp av tjänster i Sverige)
 • 2614 Utgående moms, omvänd momsskyldighet (kopplas till rad 30 Utgående moms 25%)
 • 2644 Ingående moms, omvänd momsskyldighet (kopplas till rad 48 Ingående moms)

Leverantörsreskontran

Om du har leverantörsreskontran kan du på leverantörskortet (Leverantörsreskontra – Uppläggning – Leverantörer – Markera leverantören och klicka på Redigera – Välj fliken Övriga uppgifter) koppla konto 4425 till leverantören. På samma flik kan du även välja momskod 4 – Omvänd skattskyldighet 25%. Programmet kommer då alltid att föreslå kontot när du registrerar en leverantörsfaktura och dessutom bokföra både in- och utgående moms.

Bokföring

Om du bara har bokföringsprogrammet kan du på konto 4425 markera momskod 7 – Omvänd skattskyldighet 25%. Programmet kommer då att bokföra både in- och utgående moms när du registrerar något på kontot i verifikationsregistreringen, utan att du själv behöver hålla reda på det.

warning Created with Sketch.