Björn Lundén AB

Bokföringsorder

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Olika rutiner i programmet genererar bokföringsordrar. Det kan vara en bokföringsorder skapad från BL Fakturering, BL Leverantör eller BL Lön om den automatiska uppdateringen till bokföring från dessa programdelar inte varit aktiverad i företagsuppgifterna.

Om automatuppdatering till bokföring är markerad skapas istället en kombinerad journal/bokföringsorder som lagt sig i bokföringen med ett verifikationsnummer automatiskt.

Du når funktionen genom att välja Aktivitet – Bokföringsorder eller Utskrift – Bokföringsorder.

Här kan du skriva ut och uppdatera bokföringsorder som tidigare inte skrivits ut. Du kan också ta bort bokföringsorder eller skriva ut kopior på tidigare utskrivna bokföringsorder.

Följande knappar finns att välja mellan:

  • Utskrift – Här kan du skriva ut den markerade bokföringsordern.
  • Till ver – Här kan du välja att låta programmet skapa en verifikation utifrån bokföringsordern. Detta är användbart om du har andra programdelar än BL Bokföring och inte markerat Automatuppdatering bokföring i Företagsuppgifterna för respektive programdel. Verifikationen skapas på nästa lediga verifikationsnummer.
  • Till SIE – Här kan du skapa en SIE-fil av den markerade bokföringsordern. Denna kan sparas ner eller e-postas och användas för att läsa in bokföringsordern i ett annat bokföringsprogram.
  • Ta bort – Tar du bort en bokföringsorder kommer du inte att kunna få tillbaka den igen.
  • Inställningar – Under knappen Inställningar ser du om det är inställt i programmet att bokföringsordern automatiskt ska uppdatera bokföringen eller inte. Om du vill ändra detta kan du göra det här. Du kan också göra en inställning så att du alltid får frågan om det ska skapas en SIE-fil av bokföringsordern då du skriver ut den.
  • Avsluta
  • Datumintervall – Skriv in ett datumintervall eller klicka på kalendern för att välja fr.o.m- och t.o.m-datum.
warning Created with Sketch.