Bjorn Lunden

Kontroll/Analys - Kontokontroll

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Kontokontrollen är en snabb funktion för att titta på transaktioner och saldon på enstaka konton. Den är mest användbar när du håller på att registrera verifikationer och snabbt vill se vad som skett på ett visst konto utan att behöva skriva ut en huvudbok på det aktuella kontot.

För att nå kontokontrollen väljer du Aktivitet – Kontroll/Analys – Kontokontroll, eller genom att välja snabbknappen Kontokontroll. Fönstret visar den valda periodens alla transaktioner och saldot efter varje transaktion för det valda kontot. Dessutom ser du ingående saldo, summa transaktioner och utgående saldo. Genom att klicka på de olika rubrikerna i fönstret kan du sortera listan på olika sätt. Klickar du på datum sorteras bilden i datumordning, klickar du på debet eller kredit sorteras bilden på belopp osv.

I kolumnen Rptdatum visas verifikationens rapportdatum. Verifikationer med ett rapportdatum som avviker från verifikationsdatumet (exempelvis ändringsverifikationer) är markerade med ett ! i kolumnen.

Längst upp i fönstret hittar du följande knappar:

 • Utskrift –Du kan välja att skriva ut följande:
  • Utskrift kontospecifikation – Samma utskrift som du når via Utskrift – Bokföringsrapporter – Huvudbok.
  • Utskrift listan som den är
 • Verifikat – Via knappen Verifikat kommer du åt följande alternativ:
 • Visa markerad verifikation – Verifikationen visas på skärmen. Du har sedan möjlighet att gå vidare och välja att göra en utskrift, se ursprunget eller ändra verifikationen.
 • Ändra markerad verifikation – Via detta alternativ kommer du direkt åt att kunna ändra den markerade verifikationen genom att den öppnas i verifikationsregistreringen. Detta gäller förutsatt att verifikationen ligger i en period som inte är låst. Låsta verifikationer måste ändras med en ändringsverifikation.
 • Ursprung – Visar varifrån verifikationen kommer, dvs om den är registrerad i verifikationsregistreringen eller om den kommer från en annan rutin i programmet, exempelvis registrering av leverantörsfakturor, betalning av kundfakturor eller löner.
 • Mer –Under knappen Mer finns ytterligare alternativ:
  • Inställningar –Möjlighet att ställa in vad du vill visa i fönstret kontokontroll.
   • Visa helår vid ingång till kontokontroll
   • Visa aktuell månad vid ingång till kontokontroll
   • Uppdatera lista – Används för att fånga upp nytillkomna uppgifter, exempelvis om någon registrerat verifikationer efter att fönstret öppnades.
  • Export till Excel – Ibland kan det vara en fördel att arbeta med listan från kontokontrollen i exempelvis Excel. Genom att välja detta alternativ öppnas listan i ett kalkylprogram och du kan välja att summera och sortera på andra sätt än vad som är möjligt direkt i kontokontrollen.
 • Avsluta
 • Objektnivå – Om du använder dig av olika nivåer i din redovisning kan du välja nivå här. Du kan välja mellan huvudredovisning, kostnadsställeredovisning, kostnadsbärarredovisning och projektredovisning. Om du väljer något av de tre senare får du även möjlighet att välja vilket/vilka kostnadsställe/kostnadsbärare/projekt du vill titta på.
 • Konto – Här anger du vilket konto du vill visa i kontokontrollen.
 • Räkenskapsår och period – Här väljer du vilket räkenskapsår som ska visas i bilden. Genom att klicka på kalenderknappen kan du även välja en mer specifik period.
Längst ner i fönstret hittar du förutom summeringen en möjlighet att sortera på rapportdatum. Normalt vill man sortera på rapportdatum istället för verifikationsdatum eftersom rapportdatumet kan vara avvikande från verifikationsdatumet. Detta är främst aktuellt när du gjort ändringsverifikationer då det är vanligast att dessa datum avviker från varandra.
warning Created with Sketch.